ໂຄງຫຼັງຄາສຳເລັດຮູບ ທົດແທນໂຄງຫຼັງຄາເຫຼັກໄດ້ແນວໃດ

%e0%bb%82%e0%ba%84%e0%ba%87%e0%ba%ab%e0%ba%bc%e0%ba%b1%e0%ba%87%e0%ba%84%e0%ba%b2%e0%ba%aa%e0%ba%b3%e0%bb%80%e0%ba%a5%e0%ba%b1%e0%ba%94%e0%ba%ae%e0%ba%b9%e0%ba%9a-scg

ໂຄງຫຼັງຄາສຳເລັດຮູບທົດແທນໂຄງຫຼັງຄາເຫຼັກໄດ້ແນວໃດ

ຫຼັງຄາເຮືອນຈະຕັ້ງຢູ່ດ້ວຍຕົວເອງບໍ່ໄດ້ ຖ້າຫາກຂາດໂຄງຫຼັງຄາທີ່ຖ້າປະຄອງ ແລະ ຮັບນ້ຳໜັກວັດສະດຸມຸງຫຼັງຄາເພື່ອໃຫ້ຢູ່ຕຳແໜ່ງ ແລະ ອົງສາທີ່ເໝາະສົມ ທີ່ຜ່ານມາວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ເຮັດໂຄງຫຼັງຄາເຮືອນຄື ໄມ້ ແລະ ເຫຼັກ ແຕ່ໃນປະຈຸບັນໂຄງຫຼັງຄາສຳເລັດຮູບໃນຮູບແບບໂຄງຖັກ (TRUSS) ທີ່ເຮັດມາຈາກເຫຼັກກຳລັງດຶງສູງເຄືອບດ້ວຍກັດວາໄນກັນຂີ້ໝ້ຽງກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ດີທີ່ເຫຼັກເຄືອບກັດວາໄນນັ້ນສາມາດຮັບແຮງໄດ້ຫຼາຍກວ່າເຫຼັກດຳເຖິງ 2.2 ເທົ່າ ເຫຼັກທີ່ໃຊ້ຈຶ່ງມີຄວາມບາງກວ່າເຫຼັກດຳ ສົ່ງຜົນໃຫ້ໂຄງຫຼັງຄາສຳເລັດຮູບມີນ້ຳໜັກເບົາກວ່າໂຄງຫຼັງຄາເຫຼັກປະມານ 2-3 ເທົ່າ ຈຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກໂຄງສ້າງເຮືອນໂດຍລວມລົງໄດ້ ນອກຈາກນີ້ຍັງຜ່ານການອອກແບບ ແລະ ຄວບຄຸມການຜະລິດຈາກໃນໂຮງງານໂດຍວິສາວະກອນຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະທາງ ໂດຍນຳຊີ້ນສ່ວນມາປະກອບທີ່ໜ້າວຽກ ຕິດຕັ້ງແຕ່ລະສ່ວນດ້ວຍນ໋ອດ ເຮັດໃຫ້ຄວບຄຸມມາດຕະຖານການເຮັດວຽກໄດ້ງ່າຍ ແລະວ່ອງໄວ ອີກທັງຍັງບໍ່ເຂົ້າຂີ້ໝ້ຽງເພາະບໍ່ມີການເຊື່ອມ ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດມຸງຫຼັງຄາດ້ວຍກະເບື້ອງໄດ້ທຸກຊະນິດ

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໂຄງຫຼັງຄາສຳເລັດຮູບເອງກໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການນຳມາໃຊ້ວຽກບາງເທື່ອ ດ້ວຍລັກສະນະຂອງໂຄງຖັກນັ້ນບໍ່ສາມາດເຮັດຫຼັງຄາຊົງອິດສະລະແບບໂຄງຫຼັງຄາເຫຼັກໄດ້ ເຊັ່ນ ຊົງໂຄ້ງ ຫຼື ຊົງຫົວເຮືອ ໆລໆ ສ່ວນຊົງຈົວປັ້ນຫຍາ ມະນິລາ ຫຼືເທີບແຫງນນັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ໂດຍໄລຍະກັນສາດ ຂອງໂຄງຫຼັງຄາສຳເລັດຮູບສາມາດຍື່ນອອກມາໄດ້ບໍ່ເກີນ 1.5 ແມັດ ແລະ ໄລຍະ SPAN (ຊ່ວງພາດ TRUSS ຈາກເສົາເຖິງເສົາ) ບໍ່ຄວນເກີນ 8 ແມັດ ແຕ່ຫາກຈຳເປັນຕ້ອງວາງພາດ SPAN ທີ່ເກີນກວ່ານີ້ ຕ້ອງປຶກສາວິສະວະກອນຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອພິຈາລະນາໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ນອກຈາກນີ້ ໂຄງຫຼັງຄາສຳເລັດຮູບນັ້ນບໍ່ເໝາະກັບອາຄານທີ່ສູງເກີນ 20 ແມັດ ໂດຍສຳລັບອາຄານທີ່ສູງຕັ້ງແຕ່ 10 ແມັດຂຶ້ນໄປ ຫຼື ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ທີ່ມີລົມແຮງເປັນພິເສດ ຄວນແຈ້ງວິສະວະກອນຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອຄຳນວນເລື່ອງການຮັບແຮງລົມເພີ່ມເຕີມ

ທັງນີ້ ບໍ່ວ່າຈະເລືອກໃຊ້ໂຄງຫຼັງຄາປະເພດໃດ ຖ້າຜ່ານການອອກແບບ ແລະ ຄຳນວນໂດຍວິສະວະກອນຜູ້ຊ່ຽວຊານລວມເຖິງການຄວບຄຸມການຕິດຕັ້ງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ກໍ່ຈະສົ່ງຜົນເຖິງຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານບໍ່ແຕກຕ່າງກັນ ຖ້າຫາກແຕ່ໂຄງຫຼັງຄາສຳເລັດຮູບນັ້ນຄວບຄຸມມາດຕະຖານການຕິດຕັ້ງໄດ້ງ່າຍ ໂດຍວິສະວະກອນທີ່ຜ່ານການຮຽນຮູ້ສະເພາະທາງເບິ່ງແຍງທຸກຂັ້ນຕອນ ເຖິງຈະມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການໃຊ້ງານແດ່ ແຕ່ຖ້າຫາກເລືອກໃຊ້ບໍລິການຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ລວມມີການຮັບປະກັນຜົນງານຫຼັງການຕິດຕັ້ງແລ້ວ ສຳລັບເຮືອນພັກອາໄສນັ້ນໂຄງຫຼັງຄາສຳເລັດຮູບຖືໄດ້ວ່າທົດແທນໂຄງຫຼັງຄາເຫຼັກໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ

ທ່ານສາມາດອ່ານລາຍລະອຽດຂອງ ໂຄງຫຼັງຄາສຳເລັດຮູບ ເອັດສຊີຈີ ໄດ້ທີ່
https://goo.gl/Psk2Rz

Posted in ກ່ຽວກັບເຮືອນ and tagged .