Tablet Chuwi Hi12 ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີມເຕີມໄດ້ ທີ whatapp 02099988263

tablet-chuwi-hi12

Tablet Chuwi Hi12 ທີເຮັດຫນ້າທີຄືກັບ Notebook ເຫມາະສຳລັບທ່ານທີຕອ້ງໄດ້ເດີນທາງຕ່າງປະເທດເພືອກຽມວຽກ ສະເຫນີບົດ ພົກພາສະດວກ,ກະທັດຫັດ ແລະ ເຫມາະສຳລັບທຸກທ່ານທີຫມັກຄົ້ນຫາສິ່ງໃຫ່ມ

 ບໍ່ວ່າຈະເປັນເບີງຫນັງ,ຟັງເພລງ ແລະ ອື້ນໆອີກຫລາກຫລາຍ ສີນຄ່າສັງຕົງຈາກ ປັກກິ່ງ ສປ ຈີນ ໃນລ່າພອ້ມຄ່າສົງ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 11,999 B(2,800,000 ກີບ)ເທົ່ານັ້ນ ໃນລາຄ່ານີ ຈະລວມມີ ຄີບອດ ສຳລັບພີ້ມວຽກ ໃນຄ່າຄ່າ 1200B ໃຫ້ ພອ້ມ ຖ້າເປັນສູນໄທຈະແຍກຂາຍ ແລະ ນອກຈາກນີກໍຍັງມີຫຼາຍໆຫຼຸນທີທ່ານສາມາດສອບຖາມໄດ

  • ສົນໃຈສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີມເຕີມໄດ້ ທີ whatapp 02099988263

tablet-chuwi-hi12-1 tablet-chuwi-hi12-2

Posted in ອຸປະກອນອື່ນໆ and tagged , .