NASA ເປີດຖະແຫຼງການ ຄົ້ນພົບຮ່ອງຮອຍນ້ຳ ແລະ ຜລືກເກືອ ທີ່ດາວອັງຄານ

NASA ເປີດຖະແຫຼງການ ຄົ້ນພົບຮ່ອງຮອຍນ້ຳ ແລະ ຜລືກເກືອ ທີ່ດາວອັງຄານ ແລະ ກຳລັງກຽມນັກບິນອາວາກາດ ເພື່ອບິນສຳຫຼວດຫາຮ່ອງຮອຍສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ 

ພາບລຸ່ມນີ້ສະແດງເຖິງຮ່ອງຮອຍຂອງທາດແຫຼວ


15-195_perspective_2


 


ສືກສາຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໃດ້ທີ່ NASA Confirms Evidence That Liquid Water Flows

Posted in ສະລະໜ້າຮູ້ທົ່ວໄປ.