ການ ນຳໃຊ້ ຟອນເພັດຊະຣາດ ສຳລັບ Android ເທິງ Google Play Store

unnamed21
ໂປຣແກຣມຟອນເພັດຊະລາດ ໂອທີ ແມ່ນໂປຣແກຣມຟອນທີ່ສາມາດຕິດຕັ້ງເຂົ້າໃນ ເຄື່ອງມືຖືທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບ Android ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືຖື Samsung ແລະ Tablet ຕະກຸນ Galaxy S, Galaxy Cooper, Galaxy Ace, Galaxy S II ແລະ Galaxy Tab 7, Tab 7 plus, Tab 8.9, Tab 10.1 ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການ Android.

ມ່ານສາມາດເຂົ້າໄປດາວໂຫຼດໃນ Google Play Store ໄດ້ແລ້ວ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mpt.android.font.phetsarathOT
ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງສຳເລັດກໍ່ເຂົ້າໄປຕິດຕັ້ງການສະແດງຜົນໄດ້
Posted in ສະລະໜ້າຮູ້ທົ່ວໄປ.