ຂໍເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານວັນສາກົນຕ້ານເອດທີ່ສຸນພາສາຝຣັ່ງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ/ You are invited to participate the World Aids Day Celebration Event at French Institute, Vientiane Capital, Lao PDR

20171202 World Aids Day Flyer_English_Version FINAL
20171202 World Aids Day Flyer_Lao_version FINAL
20171203 WAD Act #2 Final program

Posted in ຂ່າວ and tagged , .