ຜົມຫງອກ ກ່ອນໄວ ຜົມຂາດ,ຫຼົ່ນ,ຜົມຫຍິກ,ຜົມງໍ,ຜົມຊີ້ຝູ ບໍ່ເປັນຊົງ,ຂາດຄວາມເງົາງາມ,ບໍ່ມີນ້ຳໜັກ ມາທາງນີ້

ຜົມຫງອກ ກ່ອນໄວ ຜົມຂາດ,ຫຼົ່ນ,ຜົມຫຍິກ,ຜົມງໍ,ຜົມຊີ້ຝູ ບໍ່ເປັນຊົງ,ຂາດຄວາມເງົາງາມ,ບໍ່ມີນ້ຳໜັກ ມາທາງນີ້ 

➡️ ແຊມພູ ແລະ ຄີມນວດຜົມ Hybeauty Vitalizing
Hair & Scalp ຊ່ວຍຝື້ນຟູເສັ້ນຜົມ ຊ່ວຍເລື່ອງຜົມຫງອກກ່ອນໄວ ໄດ້ຢ່າງເຫັນຜົນ, ບໍຈຳເປັນຕ້ອງລົກ ຫຼື ຍ້ອມຜົມເລື່ອຍໆ ຜົມຂື້ນໃໝ່ ບໍ່ເປັນຜົມຫງອກຫຼາຍຄືເກົ່າ, ສຳລັບທ່ານທີ່ຜົມບາງ ຢາກໃຫ້ຜົມໜ້າຫຼັງໃຊ້ພຽງ 2 ອາທິດ ສັງເກດເຫັນໄດ້ເລີຍວ່າ ເສັ້ນຜົມຫຼາຍຂື້ນ.

  ລຸດການຫຼົ່ນຂອງເສັ້ນຜົມ ເໜາະກັບຜູ້ທີ່ຜົມຫຼົ່ນຫຼັງເກີດລູກ
 ແກ້ອາການຜົມແຕກປາຍໄດ້ຢ່າງດີ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕັດປາຍອອກ
 ຊ່ວຍເລື່ອງຜົມແຫ້ງ ຜົມຫຍາບ ຈາກການຍຶ້ດ ຍ້ອມ, ຕັດ
 ແກ້ອາການຄັນຂອງໜັງຫົວ ເຊື້ອຣ່າ ແລະ ລັງແຄ
 ຊ່ວຍໃຫ້ຜົມຍາວໄວຂື້ນ ເດືອນລະ 3-6 cm ຕໍ່ເດືອນ
 ຊ່ວຍໃຫ້ເສັ້ນຜົມຂອງທ່ານ ນຸ້ມ,ນຽນ,ມີນ້ຳໜັກ ມີກິນຫອມອ່ອນໆ ແຝນຮັກຜົວຫຼົງ 😅

 ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫ່ຍ
ຂໍມູນເພີ່ມເຕີມ  020 99964495

Source: www.buysoldonline.com

Posted in ສິນຄ້າແນະນຳ and tagged , , , , , , .