ຮູ້ແລ້ວບໍ !!! ວິທີແກ້ບັນຫາ…. ລູກປ່ວຍຕະຫລອດ, ເປັນພູມແພ້ ແກ້ໄຂໄດ້.

ຮູ້ແລ້ວບໍ !!!

ວິທີແກ້ບັນຫາ…. ລູກປ່ວຍຕະຫລອດ, ເປັນພູມແພ້ ຕິດຫວັດໄດ້ງ່າຍ, ເຕ້ຍ, ສູງບໍ່ທັນໝູ່, ເບຶ່ອອາຫານ, ນ້ຳມູກໄຫຼ ກາລັນຕີຈາກຜູ້ໄຊ້ແທ້ ດ້ວຍຍອດຂາຍ 1.000.000 ກະປຸກ

….. ຄຸນປະໂຫຍດ ຈາກ Colostrum …..

1. ສ້າງພູມຄູ້ມກັນໄຫ້ກັບຮ່າງກາຍເດັກ, ເນື່ອງຈາກຄັດສັນຈາກນ້ຳນົມເຫຼືອງຈາກແມ່ງົວທີ່ດີເທົ່ານັ້ນ
2. ຈະມີ Grorwth factor ຫຼາຍກວ່ານົມທົ່ວໄປ 100 ເທົ່າ ເຊິ່ງເປັນຮອກໂມນເພີ່ມຄວາມສູງຊັ້ນເລີດ.
3. ເພດຍິງ ສູງໄດ້ ຈົນກະທັ້ງມີປະຈຳເດຶອນ.
4. ເສີມສ້າງພູມຄູ້ມກັນໃຫຍ້ກັບຮ່າງກາຍ ສຳລັບເດັກທີ່ບໍ່ສະບາຍຕະຫລອດເຊັ່ນພູມແພ້, ຕິດຫວັດງ່າຍ.
5. ເປັນນົມທີ່ກະຈຸ້ນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ເດັກມັກກິນເຂົ້າດີ.

(ເປັນນົມໄດ້ມາດຕະຖານການຜະລິດTGA ເຊິ່ງເປັນມາດຕະຖານການຜະລິດອາຫານເສີມ ຈາກປະເທດ Australia ແລະ ມີ ອຢ ຮັບປະກັນ)

>> ພິເສດ: ຂາຍໃນລາຄາຖືກໆໆໆໆ <<

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມໂທ 020 99964495

Source: www.buysoldonline.com

 

Posted in ສິນຄ້າແນະນຳ and tagged , , , , .