ກະຊວງການເງິນ ປະກາດໃຫ້ໄປເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ປະຈຳປີ 2017 ນັບແຕ່ວັນທີ 30 ຕຸລາ.

ກະຊວງການເງິນ ປະກາດໃຫ້ໄປເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ປະຈຳປີ 2017 ນັບແຕ່ວັນທີ 30 ຕຸລາ ,ຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍ ວັນທີ 31 ມີນາ 2018.

 

ທີ່ມາ: ໜັງສືພີມເສດຖະກິດການຄ້າ

ໂດຍ: buysoldonline.com

Posted in ການສັນຈອນ, ຂ່າວ and tagged , , , , , .