ຄວນຫຼີກລ້ຽງບັນຫາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາທຸກຕະຫຼອດຊີວິດ

ທີມງານພວກເຮົາໄດ້ຊອກຫາຂໍ້ມູນດີໆ ມາໃຫ້ທຸກທ່ານ ຄວນຫຼີກເວັ້ນບັນຫາຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ອາຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ທຸກໄປຕຫລອດຊີວິດ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

  • ໃຊ້ຊີວິດເກີນຄ່າຄອງຊີບ: ຫລາຍຄົນໃຊ້ຊີວິດຢ່າງຟູມເຟືອຍ ທັງຈັບຈ່າຍຕາມໃຈ ຊື້ຂອງທີ່ຢາກໄດ້ ຫລື ແມ້ແຕ່ຍອມ ເປັນຫນີ້ບັດເຄດິດ ພຽງເພື່ອຕ້ອງການຊື້ສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນມາປະດັບຊີວິດໃຫ້ດູດີຄືຄົນອື່ນ .
  • ຫນັກບໍ່ເອົາເບົາບໍ່ສູ້: ຄວາມຈົນ ເປັນຕາຢ້ານກວ່າທີ່ເຮົາຄິດ ຖ້າເຮົາລອງຖາມມະຫາເສດຖີທຸກຄົນທີ່ເລີ່ມ ຕົ້ນຈາກສູນແຕ່ ດຸຫມັ່ນທໍາມາຫາກິນ ພັດທະນາໂຕເອງ ແລະ ກ້າກ້າວຂ້າມຄວາມເມື່ອຍຈົນກະທັ່ງສ້າງໂຕຈົນລໍ້າລວຍ ພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນ ຈະຕອບເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ ບໍ່ຢາກກັບໄປທຸກອີກ ແຕ່ສໍາລັບຫລາຍຄົນທີ່ຍັງເປັນມະນຸດເງິນເດືອນ ຫລື ຫາກໍ່ເລີ່ມທຸລະ    ກິດສ່ວນໂຕ ແຕ່ຍັງບໍ່ສູ້ວຽກຫນັກບໍ່ພ້ອມກັບບ້ານເດິກ ຫລື ຍ່າງຫນີບັນຫາທີ່ຢູ່ຕໍ່ຫນ້າທີ່ຄວນຮັບຜິດຊອບ ກໍ່ຄົງຍາກທີ່ ຈະພັດທະນາໄປສູ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງການເງິນ ເພາະໂອກາດທອງມາພ້ອມຢາດເຫື່ອສະເຫມີ
  •  ຢູ່ໄປວັນໆ: ຖ້າບໍ່ມີການເງິນທີ່ຫມັ້ນຄົງ ຍັງບໍ່ມີຄວາມສະດວກ ມືໃນການຈັບຈ່າຍ ເພາະເຈົ້າຍັງບໍ່ມີວິໃນທາງການເງິນທີ່ດີ ແລະ ຮັດກຸມ ທີ່ສໍາຄັນເຮົາຍັງເຮັດວຽກ ແລະ ເກັບເງິນແບບມື້ນີ້ມື້ນັ້ນ ການຮຽບເຮືອງຊີວິດໃຫ່ມ ຈັດສໍາລັບຄວາມສໍາຄັນ 123 ວ່າເປົ້າຫມາຍທີ່ເຮົາຕ້ງການໃນຊີວິດຄືແນວໃດ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາວາງແຜນ ບໍ່ຢຸດພັດທະນາໂຕເອງ ແລະ ສ້າງວິໃນໃຫ້ ກັບຊີວິດທີ່ຕ້ອງການໄດ້ໄວຂື້ນເປັນເທົ່າໂຕ
  • ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ:  ເມື່ອເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນໃນທີມ ສິ່ງສໍາຄັນບໍ່ແມ່ນຜົນງານ ເພາະບໍ່ສາ ມາດປະຕິສໍາພັນກັບຜູ້ຮ່ວມງານຄົນອື່ນໄດ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານເຫັນວ່າເຮົາຍັງບໍ່ເຫມາະສົມຈະເລື່ອນຕໍາແຫນ່ງຫລື ຖ້າເຮົາເຮັດທຸລະກິດຢູ່ກໍ່ຄົງຈະຕິດຂັດຢ່າງແນ່ນອນ ຖ້າຮ່ວມທຶນກັບພາດເນີເພື່ອຂາຍທຸລະກິດ ແຕ່ເຮົາກັບເຮັດໂຕເປັນ ພະເອກຢູ່ຄົນດຽວແຕ່ປະກາດບອກຄົນອື່ນວ່າໂຕເອງເຮັດວຽກນີ້ສໍາເລັດທັ້ງໆທີ່ເປັນຜົນຈາກການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
  • ຢ້ານການຕັ້ງເປົ້າຫມາຍໃນຊີວິດ:  ຄົນທີ່ຕັ້ງເປົ້າວ່າຈະ ປົດຫນີ້ ແຕ່ຢ້ານການເຫັນເງິນໃນບັນຊີລົດລົງຈາກການຊໍາລະ ຫນີ້ ຕົງຕາມເວລາ ຫລື ບໍ່ມີວິໃນໃນການປົດຫນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເລື່ອນການຊໍາລະຫນີ້ ຈົນເປັນເຫດໃຫ້ຕ້ອງແບກຮັບພາລະດອກ ເບ້ຍທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ຫລື ບາງຄົນຕັ້ງເປົ້າຫມາຍວ່າຈະເກັບເງິນ 10-20% ຈາກເງິນເດືອນເປັນປະຈໍາ ແຕ່ກັບຖອດໃຈເພາະເຫັນ ສິນຄ້າທີ່ມັກກໍາລັງລົດລາຄາຄັ້ງຍິ່ງໃຫ່ຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຈົກເງິນຊື້ມາຈົນໄດ້ ແລະ ເປົ້າຫມາຍທີ່ຢາກເກັບເງິນຈຶ່ງລົ້ມເຫລວ ສິ່ງທີ່ຄົນເຫລົ່ານີ້ປະສົບຄື ຄວາມຢ້ານເປົ້າຫມາຍທີ່ຕົນຢາກເຮັດ ຫລື ບໍ່ກ້າມີເປົ້າຫມາຍເພາະຢ້ານເຮັດບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງເປັນອຸປະສັກ ສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາພັງ ແລະ ບໍ່ສາມາດລຸດພຸ້ນຄວາມທຸກໄດ້ຈັກເທື່ອ.
  • ຄິດຫລາຍຈົນກ້າວສູ່ຄວາມຂີ້ຄ້ານ: ຄົນຄິດຫລາຍກັບຄົນຮອບຄອບນັ້ນຕ່າງກັນ ຄົນຄິດຫລາຍຈະບໍ່ລໍາດັບຂໍ້ມູນທີ່ຄວນນໍາ ມາໄຕ່ຕອງ ແຕ່ຈະນໍາທຸກບັນຫາມາລວມກັນຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ເຫັນທາງອອກ ແຕ່ຄົນຄິດຮອບຄອບຈະຄິດເປັນເລື້ອງໆ ແລະ ລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນວ່າເລື້ອງໃດຄວນມາກ່ອນມາຫລັງ ເຮັດໃຫ້ຄິດເປັນຂະບວນການ ແລະ ໄດ້ຄໍາຕອບໃນແຕ່ລະບັນຫາຢ່າງ ໄວວາ ເຊິ່ງຄົນປະເພດທີ່ຄິດຫລາຍເມື່ອເຮັດທຸລະກິດຈະບໍ່ກ້າວາງແຜນໃນການຕໍ່ຍອດທຸລະກິດ ເພື່ອສ້າງກໍາໄລ ເພາະຢ້ານ ຄວາມລົ້ມເຫລວ ເຮັດໃຫ້ເສຍໂອກາດສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເຕີບໂຕ ຫລື ຄົນທີ່ຄິດຫລາຍເມື່ອເຮັດວຽກເປັນມະນຸດເງິນ ເດືອນ ຈະຢ້ານການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຫລື ບໍ່ກ້າທີ່ຈະເຮັດວຽກຫລາຍໆ ເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງ.

Posted in ສາລະໜ້າຮູ້ and tagged .