ທົ່ງໄຫຫີນ ອາດຈະເປັນມໍລະດົກໂລກ ແຫ່ງທີ 3 ຂອງປະເທດລາວ

ທີມງານຂອງພວກເຮົາ ມີຂ່າວລ່າສຸດ ກ່ຽວກັບທົ່ງໄຫຫີນ ກຽມພ້ອມເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ ເຊິ່ງມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ກ່ອນຈະຖືກຮັບ ຮອງເປັນມໍລະດົກໂລກ ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນການຂຽນຄຳຮ້ອງສົ່ງຫາອົງການມໍລະດົກໂລກ UNESCO ທີ່ປະເທດ ຝຣັ່ງເສດ ແລະ ຖືເປັນຄວາມສຳເລັດເບື້ອງຕົ້ນຂອງທີມງານມໍລະດົກລາວ ແລະ ເປັນໝາກຜົນຂອງຄວາມພະຍາຍາມມາເກືອບ 20 ປີ ຂອງກົມມໍລະດົກ ແລະ ຄະນະຊ່ຽວຊານ ຂອງອົງການUNESCO ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊິຟິກ ປະຈຳບາງກອກ ແລະ ແຂວງຊຽງ ຂວາງ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ. ສ່ວນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີຕື່ມ ໃນໄວໆນີ້ ອາດຮູ້ຄຳຕອບ

ຮຽບຮຽງ: ທີມງານ Buysoldonline

Posted in ຂ່າວ and tagged .