ການປັບຂຶ້ນຂອງລາຄານ້ຳມັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ນັບແຕ່ມື້ວັນທີ່ 22 ເດືອນກັນຍາ ປີ 2017 ລາຄານ້ຳມັນໃນຄອບເຂດທົ່ງປະເທດຈະໄດ້ມີການປັບລາຄາຂຶ້ນ ຕາມແຈ້ງການຂອງ ກະ ຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີີ 1567/ອດ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 21 ກັນຍາ  2017 ເຮົາມາເບິ່ງຕົວຢ່າງລາຄານ້ຳມັນ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແອັດຊັງພິເສດ 9,070/ ລິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ 8,070/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 7,080/ລິດ ສ່ວນແຂວງອື່ນ ແມ່ນເບິ່ງຕາມແຈ້ງການ

Posted in ຂ່າວ and tagged .