ສາເຫດຕົ້ນຕໍ ທີ່ພາໃຫ້ຄົນບໍ່ກ້າລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດ

ຄວາມຄິດຂອງຫຼາຍໆຄົນອາດຈະຢາກມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕົວເອງ, ແຕ່ກະຍັງກັງວົນກັບຜົນຕອບຮັບຂອງທຸະກິດທີ່ລົງທືນໄປ ສະນັ້ນມື້ນີ້ງທາທີມງານພວກເຮົາ ໄດ້ສັງລວມ ເຫດຜົນທີ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ກ້າເຮັດທຸລະກິດ ດັ່ງນີ້:

  1. ບໍ່ກ້າສ່ຽງ ອາດເກີດຍ້ອນຄວາມກັງວົນຂອງທຸລະກິດທີລົງທຶນໄປ ຢ້ານຫຼຸບທຶນ ຫຼື ຢ້ານເງິນກ້ອນນັ້ນສູນຫາຍໄປ.
  2. ເຄີຍມີປະສົບການທີ່ບໍ່ດີມາ ຫຼື ເຫັນແບບຢ່າງທີ່ບໍ່ດີຈາກເພື່ອນ, ຄົນໃນຄອບຄົວ, ຄົນຮູ້ຈັກ ເຮັດທຸລະກິດແລ້ວລົ້ມລະລາຍ ຕົວເອງເລີຍເກັບມາຄິດຈິ່ງເກີດຄວາມກັງວົນ ເມື່ອສຶກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ເລິກລົງໄປແລ້ວ ຮູ້ສຶກວ່າມັນຫຍຸ້ງ ຍາກ ຫຼື ມີແນວໂນ້ມທີ່ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າກໍ່ເລີຍຖອດໃຈບໍ່ສ່ຽງດີກວ່າ.
  3. ບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຫຼື ໝັ້ນໃຈກັບຫຸ້ນສ່ວນທີ່ຈະຮ່ວມທຶນກັນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ລາວໂພດ

Posted in ສະລະໜ້າຮູ້ທົ່ວໄປ and tagged .