ສະຫຼູບອອກມາແລ້ວ ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເຂື່ອນນ້ຳອ້າວແຕກ

ດັ່ງທີ່ຫຼາຍທ່ານໄດ້ຮູ້ຂ່າວມາແລ້ວໃນກໍລະນີເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອ້າວແຕກ ໃນຄັ້ງວັນທີ 11 ກັນຍາ 2017 ຜ່ານ ຕໍ່ກັບເຫດການດັ່ງ ກ່າວ ທີມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ສະຫຼຸບ ເຫດຜົນການຕີລາຄາຈາກນັກວິຊາການ ສາມາດສັງລວມໄດ້ຄື:

  1. ອາດເປັນຍ້ອນການຖົມດິນບໍ່ ໄດ້ມາດຕະຖານ ເຊັ່ນ: ການອັດແໜ້ນ, ການເສີມແກນເຂື່ອນດ້ວຍດິນໜ້ຽວ, ການແທັດຊັ້ນ ດິນແຕ່ລະຂັ້ນ
  2. ເຕັກນິກການສ້າງເຂື່ອນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຮອງໄປແລ້ວ.
  3. ຍັງຂາດບຸກຄະລະກອນດ້ານບໍລິຫານໂຄງການ, ມືອາຊີບພະລັງນ້ຳ, ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທີ່ປຶກສາໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນຍັງຈຳກັດ, ການຮັບເໝົາເຈົ້າຂອງໂຄງການໄດ້ປັບປ່ຽນຫຼາຍບໍລິສັດຕໍ່ຊ່ວງກັນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ຂ່າວເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

Posted in ຂ່າວ and tagged .