4 ວິທີເທົ່ານັ້ນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ລວຍໄດ້-ມີວີດີໂອລະອຽດ ສຳພາດຈາກຜູ້ມີປະສົບການໂຕຈິງ

ແຕ່ລະຄົນເກີດມາ ຍ່ອມມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກມີຊີວິດ ທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຖາວອນ ແຕ່ກໍ່ແນ່ນອນມັນອາດຈະຍາກສຳລັບບາງຄົນ ແມ່ນກະທັ້ງແອດມິນເອງ ເຊິ່ງມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍ ແລະ ຈຳກັດ ທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ອິດສະລະທາງດ້ານການເງິນ ຄິດຢາກຈະລົງທືນກໍ່ລຳບາກ. ສະນັ້ນເລີຍໄປຊອກຄົນ ຊອກອ່ານ ແລະ ເບິ່ງຫຼາຍແງ່ຄິດ ແຕ່ທີ່ຕິດໃຈກັບຂໍ້ຄວາມໜຶ່ງ ທີ່ເພີ່ນຂຽນໄວ້ວ່າ 4 ເຕັກນິກການສ້າງລາຍໄດ້ມະຫາສານ ເລີຍຢາກເອົາມາແບ່ງປັນ ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດ:

  • ອັນທີ 1. ເພີ່ນວ່າ ຕ້ອງສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍໝາຍກວ່າ 1 ທາງ

ກໍ່ຄືຄົນເຮັາສ່ວນໃຫຍ່ ມັກຄິດວ່າຕົນເອງບໍ່ມີເວລາ ແລະ ບໍ່ມັກລົງມືເຮັດ ສະນັ້ນຊີວິດຈຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍກວ້າວໜ້າ ສະນັ້ນເພີ່ນແນະນຳ ວ່າ ເຮົາຄວນຫາຊ່ອງທາງເພີ່ມລາຍໄດ້ຈາກເວລາທີ່ມີໜ້ອຍຂອງເຮົານັ້ນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ໂດຍອາດລົງທືນເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງໄປ ພ້ອມໆກັບວຽກປະຈຳ ທີ່ເຮົາຖະນັດ ແລະ ຢູ່ໄກ້ໂຕເຮົາທີ່ສຸດ ຫຼື ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງແລ້ວ ກໍ່ຄວນຫາທາງຂະຫຍາຍກິດຈະການເພີ່ມ ຫຼື ຫາຊ່ອງທາງເຮັດທຸລະກິດໃໝ່ໆ ຢ່າຢຸດນິ້ງເພີ່ນວ່າ.

ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າວ່າມັນກໍ່ເປັນເລື່ອງຈິງ ເຮົາມົວແຕ່ຄິດວ່າ ເຮົາຍັງບໍ່ມີທືນ, ຍັງບໍ່ມີເວລາ ຫຼື ສິ່ງຕ່າງໆຍັງເປັນອຸປະສັກ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ປິດບັງໂອກາດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເລີ້ມ ສະນັ້ນເວລາກໍ່ເສຍໄປລ້າໆ. ເວົ້າເລື່ອງເວລາຖ້າຫາກທຽບກັບຄົນທີ່ເພີ່ນລວຍໆ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດ ນັ້ນເພີ່ນແຫ່ງບໍ່ມີເວລາຄ່ພວກເຮົາ ແມ່ນກະທັ້ງເວລາຈະໃຫ້ກັບຄວາມຄົວກໍ່ຍັງມີໜ້ອຍ. ສະນັ້ນເຮົາຄວນມາຄິດໃໝ່ໃດ້ແລ້ວ.

  • ອັນທີ 2. ທ້ອນເງີນໃຫ້ເປັນ

ເພີ່ນວ່າຫາກເຮົາບໍ່ຄວາມຄຸມລາຍຈ່າຍ ມັນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົານັ້ັ້ນເສຍໄປ ໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນຫັກເງີນໄວ້ 25% ຂອງລາຍໄດ້ກ່ອນຈະຈ່າຍ ແລະ ຄວນວາງແຜນຮອບຄອບວ່າຄວນຈ່າຍໂຕໃດ ແລະ ໂຕໃດທີ່ບໍ່ຄວນຈ່າຍ.

  • ອັນທີ 3. ຄິດໃຫ້ຄືກັບຄົນລວຍ

ຄົນລວຍໆສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີລັກສະນະຄືໆກັນເຊັ່ນວ່າ ມັກໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ ແລະ ບໍ່ຫວັງເພິ່ງໂຊກລາບ ມີເປົ້າໝາຍຊັດເຈນ ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງເວລາ ເບິ່ງປັນຫາໃຫ້ເປັນຄວາມທ້າທາຍ.​ ແລະ ຊອກຮູ້ຢູ່ຕະຫຼອດ

  • ອັນທີ 4. ຕ້ອງມີລະບຽບກັບສິ່ງທີ່ເຮັດ

ເມື່ອເຮົາເຮັດໄດ້ໃນຂໍ້ 1-3 ແບບສະໝ່ຳສະເໜີ ສິ່ງຕ່າງເຫຼົ່ານັ້ນຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນບົດ ຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ແລະ ໃນທີ່ສຸດຄວາມລວຍກໍ່ຈະມາຫາເຮົາເອງ.

 

ໃນສ່ວນຕົວຂອງແອດມິນຄິດວ່າ ໃນ 4 ຂໍ້ນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກັນດີຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າເຮົາຍັງປະຕິບັດບໍ່ທັນໄດ້ ເພາະພວກເຮົາ ຍັງມີພາວະຫຼາຍໆຢ່າງມາບີບບັງຄັບ. ສະນັ້ນຜູ້ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດກໍ່ຢ່າຟ້າວໜ້ອຍໃຈ ເຮັດໄປເລື້ອຍໆ ມັນຈະປະສົບຜົນສຳເລັດເອງ, ສ່ວນຄົນໄດທີ່ຍັງບໍ່ທັນເລີ້ມກໍ່ຄວນໃຫ້ ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ເພາະເວລາມີຄ່າ.


ເອົາລະຈະບໍ່ຂໍຂຽນຫຼາຍເພາະ ແອດມິນຮູ້ດີວ່າຄົນລາວເຮົາບໍ່ມັກອ່ານ ສະນັ້ນຈຶ່ງມີວີດີໂອຄັດຕິດມານຳ ແຕ່ເນື້ອຍຫາໃນວີດີໂອ ອາດຈະບໍ່ສອດຄ່ອງໂດຍກົງກັບ 4 ວິທີ ທີ່ກວ່າມາ ແຕ່ມັນມັນເປັນແງ່ຄິດ ແລະ ວິທີທີ່ດີຈາກຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດມາແລ້ວຂໍໃຫ້ເບິ່ງແບບລະອຽດ

 

ສັງລວມຈາກ: WOODYTALK ແລະ www.facebook.com/NaNaSaRaNaRu

Posted in ສະລະໜ້າຮູ້ທົ່ວໄປ and tagged , .