ເປັນຍ້ອນຫຍັງ? ປະເທດຂອງພວກເຮົາ ຈຶ່ງນິຍົມລົດຕະກຸນ TOYOTA ຫຼາຍກວ່າລຸ້ນອື່່ນໆ

ທາງທີມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ສັງລວມ ແລະ ສັງເກດຕີລາຄາ ການນຳໃຊ້ລົດໃນປະຈຸບັນຂອງຄົນພາຍໃນປະເທດ ລາວຂອງພວກ ເຮົາ ເປັນຍ້ອຍຫຍັງ ຈຶ່ງນິຍົມລົດຕະກຸນ TOYOTA ຫຼາຍກວ່າລຸ້ນອື່່ນໆ ສາມາດສັງລວມໄດ້ດັ່ງນີ້:

  1. ຄົນລາວຂອງພວກເຮົາຮູ້ຕະກຸນລົດ TOYOTA ຫຼາຍກວ່າລຸ້ນອື່ນໆ ແລະ ນຶກເຖິງ TOYOTA ກ່ອນສະເໜີ ຍ້ອນຄວາມໄວ ວ່າງໃຈຂອງບໍລິສັດນີ້ ທີ່ມີຊື່ສຽງມາຍາວນານ.
  2. ລົດອອກມາແຕ່ລະຊະນິດ ກໍ່ມີລັກສະນະເດັ່ນ, ໂຫຼຫຼາ, ມີລະດັບ, ເປັນເອກະລັກ ແລະ ພິເສດໄປກໍ່ນັ້ນ ຄື: ເນັ້ນປະຢັດນ້ຳມັນ ທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເປັນພິເສດ
  3. ປະເພດເຄື່ອງອາໄຫຼກໍ່ຫາຊື້ໄດ້ງ່າຍ
  4. ຖ້າຊື້ມານຳໃຊ້ແລ້ວ ຕ້ອງການຂາຍ ລາຄາກໍ່ບໍ່ຕົກຫຼາຍ
  5. ຄ່ານິຍົມຂອງຄົນລາວເຮົາເອງ
  6. ຄົງປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ ສຳລັບອາໄລກອບປີ້ ຕະກຸນລົດ TOYOTA ກໍ່ມີແຜ່ຫຼາຍ ແຖມລາຄາກໍ່ບໍ່ສູງ ພິເສດ ລົດລຸ້ນອື່ນພັດບໍ່ມີອາ ໄລກອບປີ້ຫລາຍ ຫຼື ອາດບໍ່ມີເລີຍ, ສະນັ້ນມັນເປັນເລື່ອງງ່າຍໃນການຕັດສິນໃຈຊື້ລົດລຸ້ນນີ້.

ປະຈຸບັນນີ້ແລ້ວ ປະເພດລົດທີ່ມາແຮງສຸດ ຄົງໜີ້ບໍ່ພົ້ນ ຕະກຸນລົດ HYUNDAI & KAI ເນື່ອງຈາກວ່າ ບໍລິສັດນີ້ເປັນບໍລິສັດ ໃຫ່ຍທີ່ມາເປີດຕົວຢູ່ລາວເຮົາ ແລະ ເປັນບໍລິສັດທຳອິດທີ່ນຳສິ້ນສ່ວນມາປະກອບຢູ່ປະເທດເຮົາ, ນຳເຂົ້າມາກໍ່ໄດ້ສິດທິພິເສດຈາກ ລັດຖະບານລາວ ເສຍພາສີອາກອນ ໜ້ອຍກວ່າລົດລຸ້ນອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ລາຄາຖືກລົງ ແລະ ພິເສດໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນລົດຕະກຸນນີ້ ລາ ຄາຖືກ ຖ້າທຽບໃສ່ລຸ້ນອື່ນໆ ທຸກຄົນສາມາດຊື້ໄດ້ ແລະ ຄຸນນະພາບກໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານທຽບກັບລຸ້ນອື່ນໄດ້.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ທີມງານbuysoldonline

Posted in ກ່ຽວກັບລົດ and tagged .