ແນະນຳວິທີການເລືອກຊື້ຊັກໂຄກ

ສຳລັບຜູ້ທີ່ກຳລັງສ້າງເຮືອນ ຫຼື ສຳນັກງານ, ຫ້ອງການຕ່າງໆໃໝ່ ຫຼື ສ້ອມແຊມອາຄານ ຕ່າງໆ ຄວນໃສ່ໃຈ ໃນການເລືອກ ສຸກຂະພັນ ແລະ ເລືອກໃຫ້ເໝາະສົມກັບການໃຊ້ງານ. ເຊັ່ນວ່າ ຊັກໂຊກ ເປັນອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮົາຄວນໃສ່ໃຈ ເພາະມັນມີຫຼາຍແບບ ສະນັ້ນເຮົາຕ້ອງຮູ້ວ່າ ແບບໃດ ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບເຮືອນ ຂອງທ່ານ. ສະນັ້ນມື້ນີ້ ຂໍແນະນຳວິທີການເລືອກ ແລະ ແບບຂອງຊັກໂຄກລຸ້ນຕ່າງໆ.


ຊັກໂຄກຈະແບ່ງອອກເປັນສອງແບບຄື: ແບບ 1 ສ່ວນ ແລະ ແບບ 2 ສ່ວນຕາມຮູບດ້ານລຸ່ມ


ໂດຍແຕ່ລະແບບກໍ່ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍດັ່ງນີ້:

 • ຊັກໂຄກແບບ 1 ສ່ວນ: ຈະມີຮູບຊົງທີ່ງາມ ການຕິດຕັ້ງງ່າຍ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປະກອບຊິ້ນສ່ວນ ເຮັດຄວາມສະອາດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ແລະ ທີ່ສຳຄັນກົ່ວນັ້ນຄືເວລາໄຊ້ດົນໆ ນ້ຳຈະບໍ່ຮົ່ວ ລະບົບການເຮັດວຽກງຽບ ສ່ວນຂໍ້ເສຍກໍ່ຄືລາຄາແພງ ແລະ ຖ້າມີບັນຫາ ແຕກ ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນໃໝ່ທັງໝົດ
 • ຊັກໂຄກແບບ 2 ສ່ວນ: ຂໍ້ດີຂອງຊັກໂຄງແບບນີ້ຄືລາຄາຖືກ ແລະ ເວລາມີບັນຫາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນໃໝ່ທັງໝົດ, ຂໍ້ເສຍຄືຮັກສາຄວາມສະອາດຍາກ ມັກມີຄາບເຫຼືອງ ເຊື້ອພະຍາດຢູ່ຕາມຊອກມຸມຮອຍຕໍ່ ລະບົບການເຮັດວຽກມີສຽງດັງ ການຕິດຕັ້ງຫຼາຍຂັ້ນຕອນ

ເອົາລະເຮົາຮູບແລ້ວ ຄ້າວໆ ວ່າແບບໃດດີ ຈັ່ງໃດແດ່ ແຕ່ແອດມິນຂໍແນະນຳເພີ່ມເຕີມເພື່ອເປັນຂໍ້ພິຈາລະນາໃນການເລືອກເຊັ່ນ:

 1. ຖ້າຈະເນັ້ນເລື່ອງເຮັດຄວາມສະອາດໄ້ດງ່າຍ ຂໍແນະນຳເລືອກແບບ ຜິວມັນ ເພາະສິ່ງສົກກະປົກຈະບໍ່ຕິດໄດ້ງ່າຍ
 2. ລະບົບເຮັດວຽກ ໃນການສຳລະລ້າງ ຖ້າຕ້ອງການແບບນ້ຳທີ່ແຮງ ສາມາດສຳລະໄດ້ລະອຽດແນະນຳແບບ Washdown ແຕ່ແບບນີ້ຈະມີຂໍ້ເສຍຄືເສຍຕະດັງ
 3. ຕ້ອງການສຽງງຽບ ແລະ ບໍ່ມັກມຄາບຕົກຄ້າງ ແນະນຳລະບົບແບບ siphon
 4. ຖ້າເນັ້ນປະຢັດນ້ຳ ແນະນຳແບບ 2 ປຸ້ມ (Dual Flush) ເພາະມັນຈະມີລະບົບແຍກ ການນ້ຳໃຊ້ນ້ຳ ສອງລະດັບ ແຕ່ຖ້າຈະເລືອກລະບົບ (Single Flush)  ມັນກໍ່ຈະມີແບບທີ່ໃຊ້ນ້ຳໜ້ອຍ ແລະ ນ້ຳຫຼາຍເຊັ່ນກັນເລີ້ມແຕ່ລະດັບ 3-6 ລິດ
 5. ແປ້ນຮອງນັ່ງ ຄວນເລືອກແບບ ສ່ວນຂໍ້ຕໍ່ ທີ່ໃຫຍ່ ຕິດຈັບກັບໂຕຊັກໂຄກໄດ້ດີ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນຫາການແຕກ ເພາະຖ້າຂໍ້ຕໍ່ທີ່ນ້ອຍ ແລະ ຕໍ່ກັນບໍ່ແຈບດີ ຈະມີຄວາມສ່ຽງແຕກໄວ ເວລາທີ່ນຳໃຊ້

  ແບບແປ້ນຮອງນັ່ງ ທີ່ມີຈຸດເຊື່ອຕໍ່ນ້ອຍ ສັງເກດງ່າຍໆ ມັນຈະມີ ສອງຈຸດເຊື່ອຕໍ່

   

  ແບບແປ້ນຮອງນັ່ງ ທີ່ມີຈຸດເຊື່ອຕໍ່ໃຫຍ່ ສັງເກດງ່າຍໆ ມັນຈະມີ 1ຈຸດເຊື່ອຕໍ່


 6. ຫວັງວ່າຄົງຈະເປັນປະໂຫຍດສຳລັບທ່ານ ແຊເກັບໄວ້ ຫຼື ແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ຂອງທ່ານໃດ້

Posted in ກ່ຽວກັບເຮືອນ and tagged .