ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ອອກດຳລັດໃໝ່ ວ່າດ້ວຍການຟືກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ທາງລັດຖະບານໃດ້ເບິ່ງເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນ ຂອງວຽກງານຝືກອົບຮົມ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ. ແລະ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວດຳເນີນໄປໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ. ຈຶ່ງໃດ້ມີດຳລັດສະບັບນີ້ອອກມາບັງຄັບໃຊ້.

ໂດຍໃນມາຕາ 17 ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຝຶກອົບຮົມ ສຳລັບພະນັກງານ ລັດຖະກອນ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ໃຫ້ມີການໝູນໃຊ້ສະຖານທີ່ ຝືກອົບຮົມຂອງຕົນເອງໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ. ເຊິ່ງນີ້ຈະເປັນອີກ ວິທີ່ໜຶ່ງໃນການປະຢັດງົບປະມານ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກ. 

ລາຍລະອຽດຂອງ ດຳລັດສະບັບເລກທີ 294/ລບ ລົງວັນທີ 04 ກັນຍາ 2017


ດຳລັດ ຝຶກອົບຮົມ ພງລັດຖະກອນ

ໂດຍ: buysoldonline

ທ່ານສາມາດ ຕິດຕາຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ສາລະນ້າຮູ້ ດີໆ ຈາກທີມງານພວກເຮົາໄດ້ ທາງ https://www.buysoldonline.com

ຫຼື ເຟດບຸກ https://www.facebook.com/buysoldonline

Posted in ພັກ-ລັດ and tagged .