5 ຂັ້ນຕອນຂອງການບໍລິຫານຄົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ

ໃນຊີວິດຂອງການເຮັດວຽກ ຫາກມີວັນໜຶ່ງທີ່ທ່ານອາດມີໂອກາດກ້າວຂຶ້ນເປັນຜູ້ບໍລິຫານ (ຫົວໜ້າ)  ທັດສະສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງມີ ນອກ ຈາກການເຮັດໜ້າທີ່ຕົວເອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດແລ້ວ ນັ້ນຄືການບໍລິຫານຄົນ ເພາະທ່ານຕ້ອງມີລູກນ້ອງໃຫ້ຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບ ການເຮັດວຽກຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງບຸກຄົນ ບາງຄັ້ງກໍ່ພົບວ່າ ມັນມີຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນເຊັ່ນກັນ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ທີມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮຽບຮຽງເຄັດລັບດີໆ ຂອງການບໍລິຫານຄົນ ມາໃຫ້ທຸກທ່ານພິ ຈາລະນາ ດັ່ງນີ້:

  1. ສື່ສານກັນໃຫ້ຊັດເຈນ: ການສື່ສານເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດເລື່ອງໜຶ່ງໃນການບໍລິຫານຄົນ ເພາະຫຼາຍຄັ້ງທີ່ຫົວໜ້າ ແລະ ລູກນ້ອງສື່ສານບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຜິດຜາດ ຫຼື ເຮັດວຽຊ້ຳຊ້ອນໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ.
  2. ຢ່າເຈົ້າກີ້ເຈົ້າການຫຼາຍ: ບໍ່ຕ້ອງເຮັດໜ້າທີຄືເປັນຜູ້ປົກຄອງ ທີ່ສັ່ງໃຫ້ເຮັດໄປຕາມຕົວເອງຕ້ອງການ ຄວນມອບໝາຍໜ້າ ທີ່ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບກໍພໍ ເພາະການໄປເຈົ້າກີ້ເຈົ້າການຫຼາຍເກີນໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມຕຶງຄຽດ, ກົດດັນ ແລະ ຮູ້ ສຶກฃອຶດອັດໃນເວລາເຮັດວຽກ ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດໜ້າທີ່ຂອງເຂົາໄປ ຄວນເນາະນຳເປັນບາງຢ່າງເທົ່ານັ້ນ.
  3. ຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນຂອງພະນັກງານ: ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ພະນັກງານຕ້ອງການສະແດງຄຳຄິດເຫັນ ຫຼື ເຂົ້າມາປຶກສາ ຈົງເປີດ ໃຈຮັບຟັງ ລວມທັງເປີດໂອກາດໃຫ້ເຂົາໄດ້ເວົ້າຢ່າງເຕັມທີ່ ຢ່າເຮັດແບບບໍ່ສົນໃຈ ຫຼື ເປັນເລື່ອງນ້ອຍໆ ເພາະເຂົາກໍ່ເປັນລູກ ນ້ອງຂອງທ່ານ. ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຄ່ອຍຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານ ສະນັ້ນໃຫ້ຮັບຟັງເຂົາເໜືອນກັບເຂົາຮັບຟັງ ທ່ານສະເໜີ.
  4. ໃຫ້ຄຳຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ: ທຸກທຄັ້ງທີ່ລູກນ້ອງທ່ານເຮັດວຽກອອກມາໄດ້ດີ ໃຫ້ກ່າວຄຳຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ເພື່ອສ້າງກຳລັງໃຈໃນ ການເຮັດວຽກໃຫ້ກັບເຂົາ ແລະ ທີ່ສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າ ທີ່ທຸ່ມເທແຮງກາຍ ແລະ ແຮງໃຈ ໄປກັບການເຮັດ ວຽກນັ້ນໂດຍທີ່ບໍ່ເສຍເວລາລ້າໆ ຢ່າງໜ້ອຍທ່ານກໍ່ເບິ່ງເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນຕົວເຂົາ.
  5. ຢ່າຟ້າວຕັດສິນໃຈ: ບາງຄັ້ງທີ່ລູກນ້ອງຂອງທ່ານເຮັດໃນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກການມອບໝາຍ ຢ່າຟ້າວຮ້າຍໂວຍວາຍ ທີ່ເຂົາ ບໍ່ຟັງຄຳສັ່ງ ໃຫ້ລອງຖາມເຫດຜົນກ່ອນວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເຮັດແບບນີ້ ແລ້ວລອງພິຈາລະນາໃນມູມມອງກັບກັນ ຖ້າ ທ່ານຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການແບບເຂົາ ທ່ານຈະເຮັດແບບໃດ ບາງທີ່ກໍ່ອາດຈຈະເຮັດຄືກັນ ແມ່ນບໍ່? ຫາກວ່າຜົນການເຮັດ ຂອງເຂົາມັນບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍ ກໍ່ບໍ່ຕ້ອງຖືເປັນເລື່ອງໃຫ່ຍ ແລະ ສະແດງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈເພື່ອໃຫ້ເຂົາ ມີກຳລັງໃຈໃນການເຮັດວຽກຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

          ຖ້າທ່ານໄດ້ອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ພວກເຮົາຫວັງວ່າທ່ານຄົງຈະເອົາສິ່ງໆດີ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນໄປປະຕິບັດກັນ ແລະ ເປັນ ແນວຄິດໃຫ້ທ່ານ

 ຂໍຂອບໃຈຂໍໍ້ມູນຈາກ https://men.kapook.com/view42130.html ແລະ ຮູບພາບງາມໆ

Posted in ສະລະໜ້າຮູ້ທົ່ວໄປ and tagged .