ທຸລະກິດອະສັງຫາ ພຸ້ງເປົ້າສ້າງເຮືອນເໝາະກັບຜູ້ສູງອາຍຸ

ຈາກຜົນງານວິໃຈຂອງທະນາຄານກຸງສີ ພົບວ່າຈຳນວນຜູ້ສູງອາຍຸ ຂອງປະເທດໄທເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໄວ ໂດຍໃນປີ 2018 ຈະເປັນທຳອິດທີ່ຈະມີຜູ້ສູງອາຍຸຫຼາຍກວ່າປະຊາກອນໄວເດັກ ແລະ ໃນປີ 2021 ປະເທດຈະເຂົ້າສູ່ສັງຄົມຜູ້ສູງອາຍຸຢ່າງສົມບູນ ແລະ ເປັນເຫດໃຫ້ນັກທະລະກິດດ້ານອະສັງຫາ ເລີ່ມປ່ຽນມຸມມອງໃນການລົງທືນ ….

ທ່ານ ນາຍົວລັນ ຄົງຈັນ, ກຳມະການຜູ້ຈັດການບໍລິສັດ ໂມເດີນ ໂພເພີຕີ້ ເປີດເຜີຍວ່າ ຄ່ານິຍົມຂອງການສ້າງເຮືອນໃນປະຈຸບັນ ເນັ້ນເໝາະກັບ ໄວຜູ້ສູງອາຍຸ, ການເພີ່ມຂື້ນຂອງຜູ້ສູງອາຍຸທົ່ວໂລກ ເພີ່ມຂື້ນປະມານ 25-30% ປະກອບກັບັບນຫາເສດຖະກິດ ດ້ານຄອນໂດ ຍັງມີບັນຫາຟືດເຄືອງຍ້ອນເລື້ອງເສດຖະກິດ ແລະ ການສິນເຊື່ອບໍ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກເຮັດໃຫ້ການຊື້ຟືດເຄືອງ ດັ່ງນັ້ນ ເປັນຜົນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ຫຼາຍແຫ່ງໃນໄທສົນໃຈລົງທືນ ສ້າງເຮືອນສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸ.

ທຽບໃສ່ ສະຖານະການ ບ້ານເຮົາໃນປະຈຸບັນ ທຸລະກິດດ້ານ ອະສັງຫາສ່ວນໃຫຍ່ ນັກທຸລະກິດລົງທືນ ທາງດ້ານ ຄອນໂດ, ອາພາດເມັນ, ຮ້າງສັບພະສິນຄ້າ ສ່ວນການກໍ່ສ້າງເຮືອນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ສູງອາຍຸຍັງບໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມ ຂອງບັນດານັກລົງທືກເທື່ອ. ແຕ່ກໍ່ບໍ່ແນ່ ໃນອີກ ຫຼາຍປີຂ້າງໜ້າ ການລົງທືນທາງດ້ານນີ້ອາດຈະເພີ່ມຂື້ນ. ຕ້ອງຕິດຕາມຕໍ່ໄປ.


ທ່ານ ສາມາດອັດເດດ ຂ່າວສານ, ສາລະໜ້າຮູ້ດ້ານ ອະສັງຫາ ຫຼື ເລື່ອງລົດ ສາມາດຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ ທາງເຟດບຸກ: https://www.facebook.com/buysoldonline

Posted in ຂ່າວ and tagged .