ບົດສະຫຼຸບສຸດທ້າຍ ຂອງ ບໍລິສັດ P S

ບົດສະຫຼຸບສຸດທ້າຍ ຂອງ ບໍລິສັດ P S ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ຫຼາຍໆທ່ານອາດຈະໄດ້ຕິດຕາມຂ່າວສານຕ່າງກ່ຽວກັບ ບໍລິສັດ P S ລ່າສຸດ ຈາກການຖະແຫຼ່ງຂ່າວຂອງຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດ ໂດຍການຖະແຫຼ່ງຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ທ່ານ ພູວົງ ວົງຄຳຊາວ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕໍ່ໜ້າປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມາຮ່ວມທຶນກັບ ບໍລິສັດ PS ເປັນຈຳນວນຫຼາຍທານ ເຊິ່ງທີມງານ ພວກເຮົາສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

  1. ບໍລິສັດ P S  ໄດ້ຮັບເອົາຄຳຮຽກຮ້ອງຕ່າງຂອງຜູ້ຮ່ວມທຶນ, ເຫັນດີມອບກິດຈະການທັງໝົດ ໃຫ້ ຄະນະກຳມະການ ສະເພາະ ກິດເຂົ້າມາຄຸ້ມຄອງກິດຈະການທັງໝົດ ໂດຍຄະນະສະກິດໄດ້ໃຫ້ຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນທີ່ມາຮ່ວມທຶນກັບ ບໍລິສັດ PS ຈຳນວນ ໜຶ່ງຄົນ ມາເຮັດວຽດຮ່ວມກັບ ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ. ຖ້າຜູ້ຮ່ວມທຶນຕ້ອງການສະເໜີ ບັນຫາຕ່າງໆ ຕ້ອງສະເໜີ ຜ່ານຕົວແທນຂອງຕົນ. ຫຼົງຈາກນັ້ນຈຶ່ງມາປຶກສາຫາລືກັບຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດດັ່ງກ່າວ  ແລະ ໄດ້ຄວບຄຸມຕົວທ່ານປະທ່ານ ແລະ ຮອງປະທານໄວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຂໍ້ຂັດແຍງກັນອີກ.
  2. ເຫັນດີໃຫ້ພະນັກງານກຳມະກອນທັງໝົດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດ PS ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນັ້ນທັງໝົດ ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດດັ່ງກ່າວດຳ ເນີນຕໍ່ໄປ

ຂໍອະໄພທີ່ຂ່າວສານອາດບໍ່ຊັດເຈນເທົ່າທີ່ຄວນ ຄວນພິຈາລະນາຍານໃນການອ່ານ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ທີມງານbuysoldonline

 

Posted in ຂ່າວ and tagged .