ວິທີເລືອກໝອນ ໃຫ້ເໝາະກັບຜູ້ທີ່ເປັນ ພູມແພ້

ເຮົາອາດຈະຄິດວ່າໝອນ ເປັນເລື້ອງນ້ອຍໆ ແຕ່ຮູ້ບໍວ່າມັນສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະຖ້າຫາກເຮົາເລືອກໝອນບໍ່ເໝາະກັບຕົນເອງ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົານັ້ນເຈັບຄໍ ຈົນລາມໄປເຖິງການເຈັບຫົວໄມເກນ ແລະ ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ເຮົານອນບໍ່ຫຼັບ ແລະ ພະຍາດຮ້າຍແຮງອື່ນໆ…

ການເລືອກໝອນບໍ່ສະເພາະ ແຕ່ເຫັນວ່າມັນນຸ້ມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງໃດ້ເລືອກໃຫ້ເໝາະສົມກັບ ເຊັ່ນຄວາມກ້ວງ ແລະ ຄວາມສູງຄວນໃຫ້ພໍດີ ແລະ ປັດໃຈອື່ນໆ ເຊັ່ນວັດສະດຸ. ເພາະມັນມີຜົນໂດຍກົງກັບສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນພູມແພ້ ແອດມິນຂໍແນະນຳ ໝອນໃຍສັງເຄາະ

 

 

 

 

 

 

 

 

ໜອນທີ່ເຮັດຈາກ ໃຍສັງເຄາະ ເປັນທີ່ນິຍົມຂອງຄົນລາວເຮົາກໍ່ວ່າໄດ້ ເພາະມັນມີຈຸດເດັ່ນຢູ່ໃນຄວາມນຸ້ມ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງຫຼາຍ, ມັນເຮັດຈາກວັດສະດຸ ໄມໂຄໄຟເບີ ໂພລີຢູລີເທນ ປັດສະຈາກໄຮຟຸ້ນ ທີ່ເປັນປັນຫາຂອງຜູ້ທີ່ເປັນໂລກພູມແພ້ ສະນັ້ນຜູ້ທີ່ເປັນໂລກພູມແພ້ຄວນເລືອກໝອນຊະນິດນີ້. ແລະ ເວລາຊື້ຄວນສືກສາວ່າໝອນທີ່ເຮົາຈະຊື້ນັ້ນເຮັດຈາກວັດສະດຸຫຍັງ ເພື່ອເປັນການຫຼີກລ້ຽງຄວາມຜິດພາດ ເຮົາອາດສືກສານຳອີນເຕີເນັດ ຫຼື ສາມາດຖາມຜູ້ທີ່ຂາຍກໍ່ໄດ້

  • ຈຸດດີຂອງໝອນຊະນິດນີ້ ຄືວ່າມັນລາຄາບໍ່ແພງ
  • ຫາຊື້ໄດ້ງ່າຍ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ
  • ສາມາດຊັກໄດ້

ແຕ່ອາຍຸການໃຊ້ງານບໍ່ເກີນ 2 ປີ

 

Posted in ກ່ຽວກັບເຮືອນ and tagged .