ຂ່າຍດິນພອ້ມເຮືອນດ່ວນ ບ້ານຫ້ວຍເຕີຍ

ຂ່າຍດິນພອ້ມເຮືອນ ທີ່ບ້ານ ຫວ້ຍເຕີຍ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເນື້ອທີດິນ 370 ຕາແມັດ ລາຄາ 1 600 000 ສົນໃຈໂທ: 020 59597597 ໂທ/ແອບ 020 95592665 ,020 99988263.

By: www.buysoldonline.com

17:18. 22.08.2017

 

Posted in ຂາຍເຮືອນ, ຊື້-ຂາຍ and tagged , , , .