ເຊັງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງດ່ວນ

ຕອ້ງການເຊັງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງພອ້ມເຄືອງ ຮ້ານຕັງຢູທາງຫລັງຕະຫຼາດວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສາມາດເປີດຂາຍຕໍໄດເລີຍ ທຳເລເໝາະສົມ ສົນໃຈໂທ 02056351923,02059597597

Whatapp:02095592665 

By: www.buysoldonline.com

13:08 /22.08.2017

Posted in ຂ່າວ and tagged , , .