ທ່ານຮູ້ແລ້ວຫຼືຍັງວ່າການກີນ “ກະປິ” ອາດມີຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໂລກ ອັກເສບຕັບໄດ້?

 

ຫຼາຍໆຄົນຄົງຈະມັກ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້ກັບການກິນໝາກຖົ່ວ,ໝາກເຜັດ ຫຼື ຜັກຕ່າງໆກັບກະປິໃນເວລາກີນເຝິ ຫຼື ເຂົ້າປຽກໃນຮ້ານຂາຍເຝິ ຫຼື ເຂົ້າປຽກທົ່ວໆໄປ,ໂດຍສະເພາະ ອາຫານ

ປະເພດຕົ້ມເສັ້ນຕ່າງໆ. ໂອຍໆ ຄິດມາຍາມໃດແລ້ວຢາກີນຍາມນັ້ນ. ແຕ່ຄຽງຂ້າງກັນນັ້ນ, ບັນດາທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ ວ່າທ່ານອາດແມ່ນໜື່ງທ່ານທີ່ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດພະຍາດອັກເສບຕັບປະເພດຕ່າງໆກໍ່ເປັນໄດ້? ສາເຫດຍ້ອນຫຍັງ?

ຖ້າຫາກທ່ານສັງເກດໜ້ອຍໜື່ງວ່າ ໃນການຮັບປະທານອາຫານຕົວຈິງຈະເຫັນວ່າຫຼາຍໆທ່ານແມ່ນໃຊ້ໝາກເຜັດ ຫຼື ຜັກຄຸ້ຍກະປິກີນແລ້ວກັດໃນສ່ວນທີ່ມີກະປິຕິນັ້ນເພື່ອແກ້ມ ແລະ ເຮັດແບບຫຼາຍໆຄັ້ງ. ແຕ່ຖ້າເປັນຫຼາຍຄົນຮັບປະທານແບບດຽວກັນ ແລະ ບັງເອີນມີບາງຄົນທີ່ເປັນພະຍາດອັກເສບຕັບມາກິນກະປິດັ່ງກ່າວແລ້ວນຳ້ລາຍຂອງເຂົາໄດ້ຕິດກັບກະປິດັ່ງກ່າວຈາກການຄຸ້ຍ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄົນອື່ນກໍ່ມາກີນກະປິດັ່ງກ່າວກັບດັ່ງກ່າວນັ້ນອີກ ແລະ ແນ່ນອນແລ້ວເຂົາຜູ້ນັ້ນ ກໍ່ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວນັ້ນກໍ່ເປັນໄດ້.

ນີ້ແຫຼະຄືຄວາມສ່ຽງທີ່ວ່າທ່ານອາດຈະແມ່ນຜູ້ໜື່ງທີ່ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດພະຍາດອັກເສບຕັບຈາກນ້ຳລາຍໂດຍຜ່ານການກີນກະປິກໍ່ເປັນໄດ້!

ດ້ວຍຄວາມຫວັງດີ ແລະ ຫ່ວງໃຍຈາກທິມງານ ຊື້-ຂາຍອອນໄລນ໌ (buysoldonline.com)

ຂໍຂອບໃຈ

photo credit: https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A&tbm=isch&tbs=rimg:CRJ68JdLEECgIjha2BA506ssG6vnnGafp8l6DETbSBn5iNdXlEoJIhS2b0G3thRJwltw7GR5u3dSyD9YErynqvbO-CoSCVrYEDnTqywbEdW2X9QrYj7AKhIJq-ecZp-nyXoRen3yakv0rG8qEgkMRNtIGfmI1xEA6wHDEYgwNyoSCVeUSgkiFLZvEdp8SwjwpY_1sKhIJQbe2FEnCW3ARC5vU3OJQB2oqEgnsZHm7d1LIPxF_17nIRZK2cpioSCVgSvKeq9s74Ecnv_1kZYsUob&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjS3NHWv8XVAhUBMI8KHXbWCHgQ9C8IHA&biw=1366&bih=659&dpr=1#imgrc=DKWeQ21wlLNqJM:

Posted in ສະລະໜ້າຮູ້ທົ່ວໄປ and tagged .