ສຽງຜູ້ປະກອບການໃນລາວສະເໜີແກ້ໄຂບັນຫາສິນຄ້ານຳເຂົາຜິດກົດໝາຍ

ໃນເມື່ອມີການເປີດກ້ວງທາງດ້ານການຄ້າ ແນ່ນອນວ່າຈະເພີ່ມໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນຫຼາຍຂື້ນ,

ທ່ານ ສຸວັນນາ ພົມມະລາທອງ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ເແຟມີລີເທຣດດິງ ກ່າວວ່າ: “ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແມນເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໃນລາວນັ້ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ແລະບາງສິນຄ້າຖືກນຳເຂົ້າແບບຜິດກົດລະບຽບ ເຊິ່ງມັນກໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບທັງລາຍໃດ້ຂອງລັດຖະບານ  ແລະ ກໍ່ບໍ່ເປັນທຳສຳລັບຜູ້ປະກອບການພາຍໃນປະເທດອີກດ້ວຍ”

ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ເແຟມີລີເທຣດດິງ ໄດ້ຂໍຮຽກກ້ອງໃນບາງດ້ານເປັນຕົ້ນ ການນຳເຂົ້າຂອງສິນຄ້າແມ່ນໃຫ້ທຸກຄົນແຂ່ງຂັນໃຫ້ສະເໝີພາບທາງດ້ານກົດໝາຍ, ແຂ່ງຂັນຕາມກະຕິກາຍຸຕິທຳທຸກຟ່າຍ. ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນການເອົາປຽບກັນ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຂອງພາກລັດເພີ່ມຂື້ນ ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງລັກນຳເຂົ້າແບບຜິດກົດໝາຍ ສະນັ້ນນອກຈາກການກວດກາການເນຳເຂົ້າທີ່ດີແລ້ວ ວິທີໜຶ່ງທີ່ດີກໍ່ຄື ຕ້ອງມີການຕິດສະຫຼາກນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ. ທັັງເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຮັບສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທີ່ດີໄປພ້ອມໆກັນ.

 

  • ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກໜັງສືພີມ ເສດຖະກິດສັງຄົມ: ວັນທີ 7/8/2017
  • ຂອບໃຈພາບຈາກ kidork.com
Posted in ຂ່າວ and tagged , .