ຮັບບໍລິການ ຕົບແຕ່ງພາຍໃນດ້ວຍ Wall paper 50,000 ກີບ/ແມັດ

ພວກເຮົາຮັບບໍລິການ ຕົບແຕ່ງພາຍໃນດ້ວຍ Wall paper ດ້ວຍທີມງານຊ່າງມືອາຊີບ

 • ລວມຮັບປືກສາ ແລະ ຕົບແຕ່ງແບບມອບເໝົາ ລາຄາພຽງ 50,000 ກີບ/ແມັດກາເລ
 • ຫຼື ຕ້ອງການຊື້ໄປຕົບແຕ່ງເອງ ພວກເຮົາຂາຍພຽງ 130,000 ກີບ/ກໍ້ (ໃນໜຶ່ງສາມາດຄິດໄດ້ເຖິງ 5 ແມັດກາເລ)

ຄວາມສາມາດຂອງ Wall paper:

 1. ຕົບແຕ່ງຝາເຮືອນໃຫ້ມີສີສັນສວຍງາມ
 2. ຕົບແຕ່ງຮ້ານເສີມສວຍ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານກາເຟ
 3. ຕົບແຕ່ງຫ້ອງນອນ. ຫ້ອງຮັບແຂກ
 4. ຫ້ອງການ, ບໍລິສັດ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງແຮມ

ສົນໃຈສອບຖາມ ລາຍລະອຽດ ຫຼື ຕ້ອງການຢາກເບິ່ງຕົວຢ່າງສິນຄ້າ ພວກເຮົາຈະບໍລິການເຖິງສະຖານທີ່

 • ຕິດຕໍ່ທີມງານພວກເຮົາໄດ້:
  • 020 55163000
  • 020 23726302
  • 020 99964495
  • 020 99988263


Posted in ສິນຄ້າແນະນຳ and tagged .