ຫຼັງຄາລົດຈັກ ລຸ້ນ BR-01 (110,000 ກີບ)

ຫຼັງຄາລົດຈັກ ລຸ້ນ BR-01 ລຸ້ນນີ້ຂໍແນະນຳ

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ:

 1. ຕິດຕັ້ງງ່າຍ
 2. ມີ 4 ສີ (ມ້ວງ, ຟ້າ, ບົວ, ທະເລ) ຕາມຮູບພາບ
 3. ລາຄາ ຂາຍ 110,000 ກີບຕໍ່ອັນ
 4. ສິນຄ້າຄຸນນະພາບ ຈາກໂຮງງານ

ສົນໃຈສັ່ງຈອງໃດ້ຕາມຊ່ອງທາງທີ່ທ່ານສະດວກໂທ ຫຼື whatsapp:

 • 020 55163000
 • 020 23726302
 • 020 99964495
 • 020 99988263

ລະບຽບ:

 • ນະຄອນຫຼວງ ໄລຍະບໍ່ເກີນ 15 ຫຼັກສົ່ງຟີ
 • ຕ່າງແຂວງຮັບຟາກໃຫ້ , ຄ່າຟາກຈ່າຍປາຍທາງ
 • ສັ່ງສິນຄ້າ ແລ້ວບໍ່ສາມາດຍົກເລີກໄດ້

ຮູບພາບ:

Posted in ສິນຄ້າແນະນຳ and tagged .