ຄຳເຕືອນໃຫ້ສືບຕໍ່ເຝົ້າລະວັງສະພາບຝົນຕົກ ຍ້ຳຖ້ວມຊຸ ແລະ ນ້ຳຖວມຢຶ່ງລະຫວ່າງວັນທີ່ 28-29/07/2017

ຄຳເຕືອນໃຫ້ສືບຕໍ່ເຝົ້າລະວັງສະພາບຝົນຕົກ ຍ້ຳຖ້ວມຊຸ ແລະ ນ້ຳຖວມຢຶ່ງລະຫວ່າງວັນທີ່ 28-29/07/2017

Source:https://www.facebook.com/khammone.thiravong

By: buysoldonline.com

29.7.2017

Posted in ຂ່າວ, ສະພາບອາກາດ and tagged , , , , .