ປະຫວັດຂອງລົດ super car (Audi)

ຖ້າເບິ່ງແລ້ວ ທ່ານຈະຮູ້ວ່າທຸກຢ່າງບໍ່ໃດ້ມາແບບງ່າຍໆ ນອກຈາກ ຂູດຫວຍ… ຮືຮືໆໆໆ
ເວົ້າຢອກ ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະໄດ້ມາງ່າຍດອກ. ເບິ່ງເອົາກ່ອນທ້ອນລະຈະຮູ້ເອງ …

 

ຂອບໃຈ: Legend channel (youtube channel)

Posted in ກ່ຽວກັບລົດ and tagged , .