ວີດີໂອການແຂ່ງຂັນຮຸ່ນຍົນ ຂອງຄົນລາວກັບຫຼາຍປະເທດ

ບໍ່ເບິ່ງຖືວ່າພາດ ເພາະນີ້ຄືຄວາມພູມໃຈໃນຄວາມເປັນລາວ ແລະ ພາກພູມໃຈກັບຄວາມສາມາດສີມືຄົນລາວ

 

ຂອບໃຈວີດີໂອຈາກ VOALAO

Posted in ວີດີໂອຄຣີບ and tagged , .