ໃຜຍັງບໍ່ເຄີຍເຫັນອາຈານເພີ່ນ ຮ້ອງເພລງ ຄຣິກເລີຍ

ຂໍບອກເລີຍວ່າ ຜ່ານມາເຫັນແຕ່ອາຈານເພີ່ນ ເປັນກຳມະການ ຫາກໍ່ເຫັນເພີ່ນຮ້ອງເພງຄັ້ງແລກ, ຂໍຊົມເຊີຍ ອາຈານເພີ່ນມີຄວາມສາມາດ ຄົບ ອີ່ຫຼີ.

Posted in ກິລາ ແລະ ບັນເທິງ and tagged .