ຕ້ອງການຂາຍລົດຈັກ 99 ໂດລາ ຫຼື 799,000 ກີບ

ຕ້ອງການຂາຍລົດຈັກເວບຈີນ ສີດຳ-ແດງ, ມີເອກະສານຄົບ,​ ຂີ່ປົກກະຕິ ແລະ ກວດເຊັກລົດໃຫ້ກ່ອນ ກ່ອນທີ່ຈະເອົາໄປຂີ່. ລາຄາ 99 ໂດລາ ສະຫາລັດ, ຖ້າເປັນເງີນກີບແມ່ນ 799,000 ກີບເທົ່ານັ້ນ.

ລົດດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ບ້ານດອນໜຸນ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຖ້າຍາກໄດ້ແທ້ແມ່ນ ໂທ/ວວດແອັບ 020 2372 6302

Posted in ຂາຍລົດ.