ສາຂາວິຊາ ແລະ ຄະນະວິຊາ ທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນກຸ່ມ ການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສືກສາ ເຂົ້າຮຽນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກສືກສາ 2017-2018

ສາຂາວິຊາ ແລະ ຄະນະວິຊາ ທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນກຸ່ມ ການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສືກສາ ເຂົ້າຮຽນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກສືກສາ 2017-2018

(ຄີກລິງຂ້າງລຸ່ມເພື່ອອ່ານ-ດາວໂຫລດເອກະສານ)

ຊື່ສາຂາວິຊາເລືອກສອບເສັງ ໃນ ສົກຮຽນ 2017_2018 ໃນແຕ່ລະກຸ່ມ

By: buysoldonline.com

Soure:http://www.moe.gov.la

 

Posted in ຂ່າວ and tagged , , , .