ຕ້ອງການຂາຍສິ້ນຝ້າຍມະນີກັດ ພ້ອມຕີນ ສີດີລາຍສວຍງາມ

ເອົາໃຈສຸພາບສະຕີເປັນພິເສດ ທີມງານພວກເຮົາ ຂໍເນາະນຳສິນຄ້າຜະລິດຈາກລາວເຮົາເອງ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນ ສີງາມລາຄາບໍ່ແພງ ເໝາະກັບເສດຖະກິດປະຈຸບັນ ສິນຄ້າມີພ້ອມສົ່ງ (ສົ່ງຟຼີພາຍໃນຕົວເມືອງຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ສິ້ນໝາຍເລກ 1-23 ໂຕລະ 180.000 ກີບ ຍົກເວັ້ນ 10-11 ແມ່ນໂຕລະ 200.000ກີບ ສິ້ນງາມຄືຮູບ ສົນໃຈໂທ: 54755345

Posted in ອຸປະກອນອື່ນໆ and tagged .