ຕ້ອງການຂາຍດີນດ່ວນຈຳນວນ 29 ເຮັກຕາ.

ຕ້ອງການຂາຍດີນດ່ວນຈຳນວນທັງໝົດ 29 ເຮັກຕາ, ໃນລາຄາໄລ່ລະ 120,000ບາດ ເຂດ ຫຼັກ 24 ເຊີ່ງຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບ ບັນຮົບນິລະນາມ ແລະ ຫ່າງຈາກເສັ້ນທາງໃຫຍ່ 13 ໃຕ້ 7 ກິໂລແມັດ.

ລາຄາສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້. ຖ້າຕ້ອງການເບີ່ງດີນຕົວຈິງພວກເຮົາສາມາດພາທ່ານໄປເບີ່ງໄດ້ອີງຕາມຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ.

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ ຈອນນີ້ ໂທ/ວອດແອັບ: 020 2372 6302

Posted in ຂາຍດິນ.