ສະຫຍອງເມື່ອເກີດຂໍ້ຜິດພາດທີ່ກືນມີດດາມເຂົ້າໃນຄໍໃນລາຍການ Britain’s Got Talent 2017 Tanba

thanks resource from Britain’s got talent (youtube)

Posted in ວີດີໂອຄຣີບ and tagged .