ແຈ້ງຂ່າວດີທ່ານໃດຕ້ອງການຂາຍຫ້ວຍຂູດ ເລກ3

ສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ຫຼື ຫາລາຍໄດ້ເສີມທີ່ຄິດບໍ່ອອກວ່າສິໄປເຮັດຫຍັງດີ ທີມງານພວກເຮົາຂໍແນະນຳຂາຍຫ້ວຍຂູດເລກ 3 ທີ່ມີຄວາມນິຍົມໃນປະຈຸບັນ ທ່ານອາດເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຈາກການຂາຍສູງເຖິງ 12% ທີ່ບໍ່ທັນມີບ່ອນໃດໃຫ້ ຫຼາຍປານນີ້ມາກ່ອນ.

ພາຍໃນເດືອນຜູ້ຂາຍສາມາດປິດຍອດຂາຍກ່ອນວັນທີ 25 ຂອງທຸກໆເດືອນ (ຍອດຂາຍລວມກັນພາຍໃນເດືອນ) ຊຶ່ງມີລາຍະອຍດດັ່ງນີ້:

  • ຂາຍໄດ້ 1.000.000 ກີບຂຶ້ນໄປ ແມ່ນໄດ້ 10%
  • ຂາຍໄດ້ 15.000.000 ກີບຂຶ້ນໄປ ແມ່ນໄດ້ 11%
  • ຂາຍໄດ້ 30.000.000 ກີບຂຶ້ນໄປ ແມ່ນໄດ້ 12

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ 99964495 ບ່ອນຮັບເອົາຫ້ວຍແມ່ນບ້ານໜອງບົວທອງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 

Posted in ຂ່າວ and tagged .