ແຈ້ງການ ໄຟຟ້າຝາຍປະຕິບັດການນະຄອນຫລວງແຈ້ງມອດໄຟຟ້າ ລະຫວ່າງວັນທີ 17-18 ມິຖຸນາ 2017

ແຈ້ງການ ໄຟຟ້າຝາຍປະຕິບັດການນະຄອນຫລວງແຈ້ງມອດໄຟຟ້າ ລະຫວ່າງວັນທີ 17-18 ມິຖຸນາ 2017 ຖືກພາກສ່ວນໃດແດ່? (ກົດອ່ານຕໍ່)

By: buysoldonline.com

Posted in ກິລາ ແລະ ບັນເທິງ, ຂ່າວ and tagged .