ວິທີແກ້ປັນຫາແຂ້ວເຫຼືອງແບບກ້ວຍໆ

ປັນຫາແຂ້ວເຫຼືອງ ແມ່ນເປັນປັນຫາສຳຄັນອີກປັນຫາໝຶ່ງທີ່ຖ້າໃຜປະເຊີນ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈ, ບໍ່ກ້າຈະປາກ ຫຼື ລົມຕາມທີ່ຄວນຈະເປັນ. ແຕ່ຖ້າທ່ານໄດ້ອ່ານຈະຮູ້ວ່າ ວິທີ່ແກ້ມັນໂຄດງ່າຍ…..ປັນຫາແຂ້ວເຫຼືອງແມ່ນເກີດມາຈາກການກິນອາຫານປະຈຳວັນຂອງເຮົານັ້ນລະ ຖ້າຫາກຂາດການຮັກສາເປັນປະຈຳແຂ້ວເຮົາກໍ່ຈະຄ່ອຍໆ ເຫຼືອງ ເຊິ່ງຈະເປັນປັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຍິງ. ສະນັ້ນມື້ນີ້ເລີຍຢາກແນະນຳວິທີແກ້ແຂ້ວເຫຼືອງແບບວິທີງ່າຍ ແບບກ້ວຍໆ ໂດຍໃຊ້ເປືອກກ້ວຍ. ເອີກະມີແຕ່ກ້ວຍໃນເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງອັນທີ່ຈິງມັນກໍ່ມີຫຼາຍວິທີແກ້ຢູ່ ແຕ່ສຳລັບເປືອກກ້ວຍ ນີ້ແມ່ນເປັນຂອງທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄດ້ຜົນດີ.

ແນະນຳເປືອກກ້ວຍຫອມ ປະຕິບັດໂດຍການນຳເອົາເປືອກກ້ວຍມາຖູແຂ້ວປະມານ 3 ນາທີ ເຊິ່ງມີທາດຈາກເປືອກກ້ວຍເຊັ່ນ ໂພເທສ໌ຊຽມ, ແມັກນີຊຽມ ແລະ ແມງການິດ ຈະດູດຊັບເອົາຄາບເປື້ອນຈາກແຂ້ວ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຂາວຂອງແຂ້ວໄດ້.

 

Posted in ສະລະໜ້າຮູ້ທົ່ວໄປ and tagged .