7 ວິທີ ສະລໍຄວາມແກ່ຕົວ

ເລື່ອງແກ່ຕົວຂອງອາຍຸແມ່ນໄປຕາມການເວລາ ແຕ່ໝຸ່ມສາວສະໄໝນີ້ມັກແກ່ຕົວກ່ອນໄວອັນຄວນ ສະນັ້ນເຮົາມາຮູ້ວິທີ່ການເບິ່ງ ແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ການສະລໍຄວາມແກ່ ດັ່ງນີ້:

1 ຕ້ອງຕັ້ງໃຈເປັນໜຸ່ມສາວເອົາໄວ້  ປະຕິບັດຄູ່ໄປທັງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ຈິດວິນຍານ

2 ມີຈິດໃຈເປັນໜຸ່ມສາວ ຄື: ຮັກອິດສະລະ, ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນມີຄວາມຫວັງຢູ່ສະເໜີ ຫຼື ຄົບໝູ່ທີ່ມີອາຍຸໜ້ອຍກວ່າ ກໍເປັນການດີ

3 ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຄຽດລົງ, ເພີ່ມການຍິ້ມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

4 ອອກກຳລັງກາຍສະໝ່ຳສະເໜີ ຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 15 ນາທີ

5 ພະຍາຍາມຮັບປະທານອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ

6 ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ດີທີ່ສຸດຄວນນອນກ່ອນ 10 ໂມງ

7 ຄວາມຮັກທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນສົດຊື່ນ

https://www.dek-d.com/board/view/2569570/

 

Posted in ສະລະໜ້າຮູ້ທົ່ວໄປ and tagged .