ຂາຍລົດ ເກັ່ງໂຊນາຕ້າ ປີ 2013 ລາຄາຖືກດ່ວນ

ຂາຍລົດ ຮຸ່ນໄດ ໂຊນາຕ້າ ສີປອນ ປີ2013,  ເກຍ ອໍໂຕ ແລະ ມີໜັງສືຄົບ ຂື້ນປ້າຍສະຫວັນະເຂດ ລົດແລ່ນໄດ້ 30,000 ກິໂລແມັດ.

ສະພາບຈັກດີ ແລະ ງາມ, ພາຍໃນຕິດຕັ້ງເຄື່ອງ ສຽງເສີມ ແລະ ມີກ່ອງລຳໂພງໃຫຍ່. ພວງ ມະໄລຊ້າຍເດີມ ລາຄາຂາຍແມ່ນ 25,000 ໂດລາ ສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້.

ສົນໃຈແທ້: ໂທ ແລະ ວອດແອັບ 2372 6302

Posted in ຂາຍລົດ, ຊື້-ຂາຍ.