ກວດພົບ ມັດສແວ່ ສາຍພັນໃໝ່ໃນລະບົບ Android.

ກວດພົບ ມັດສແວ່ ສາຍພັນໃໝ່ໃນລະບົບ Android.

ບໍລິສັດ Check Point ເຊີ່ງເປັນບໍລິສັດວິໄຈ ດ້ານຄວາມປວດໄພ ໃນໂທລະສັບມືຖືໄດ້ເປີດເຜີຍເຖີງລາຍລະອຽດຂອງ ມັດແວໂຕໃໝ່ ທີມີຊື່ວ່າ Judy ເຊີ່ງກວດພົບວ່າແຝງຕົວຢູ່ໃນແອບເຖີງ 41 ແອບໃນ Google Play Store ເຊີ່ງເປັນແຫຼ່ງດາວໂຫຼດລັກຂອງ Android ໂທລະສັບທີຕິດ ມັດສແວ Judy ໂດຍກາຕິດຕັ້ງແອບທີ່ແຝງ ມັດສແວ ແລ້ວ ມັນຈະເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດແລ້ວໃຊ້ JavaScript ເພື່ອເປີດໜ້າແບ່ນເນີ, ໜ້າໂຄສະນາ ຈາກນັ້ນມັນກໍຈະລັກກົດແບ່ນເນີນັ້ນໆ ທີ່ຖືກນຳມາສະແດງໂດຍການແພັດຟອມການສະແດງຂອງ Google ໂດຍເຈົ້າຂອງໂທລະລັບບໍ່ຮູ້ໂຕ ແລະ ບາງເທື່ອມັນກໍ່ຈະສົ່ງໜ້າໂຄສະນາມາໃຫ້ເຮົາເຫັນ ແລະ ເຮົາມີພຽງທາງເລືອກດຽວຄືການຄີກໂຄສະນາເພື່ອໃຫ້ສາມາດຫຼີນຟັງຊັ້ນອື້ນໄດ້.

ເປົ້າໝາຍຂອງກຸ່ມແຮກເກີກໍ່ເພື່ອຈະແພ່ກະຈາຍ Judy ເຂົ້າໄປໃນລະບົບແອນດອຍໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຊີ່ງ ມັດສແວ ດັ່ງກ່າວສາມາດລົບຫຼີກການກວດພົບໂດຍ Bouncer ເຊີ່ງເປັນລະບົບ AI ທີ່ທາງ Google ສ້າງຂື້ນເພື່ອກວດສອບແອບໃນ Play Store ວ່າມີການແອບແຟງມັດສແວມາຫຼືບໍ່ ໂດຍແຮກເກີ ອາໄສການນໍາໃຊ້ຮຸບແບບຂອງການໃຊ້ Middleware ຊຶ່ງສາມາດສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຊີບເວີ ເພື່ອລັກລອບຕິດຕັ້ງ Judy ລົງໃນໂທລະສັບລະບົບ Android.

ເປັນທີຕົກໃຈກໍ່ຄືບັນດາແອບຍອດນິຍົມສວ່ນໃຫ່ຍເປັນຕົວແພ່ຂະຫຍາຍຂອງ ມັດສແວ Judy ດັ່ງກ່າວ ຈາກການຂໍ້ມູນຂອງ Check Point ລະບຸວ່າ ມີອຸປະກອນ Android 4.5-18.5 ລ້ານເຄື່ອງ ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງ Judy,ໃນຊວງປີ 2016 ມີການກວດພົບວ່າ ມີການປ່ອຍແອບທີ່ແຝງ ມັດສແວອອກມາຫຼາຍໂຕ ຈາກບໍ່ລິສັດນັກພັດທະນາສັນຊາດເກົາຫຼີ ແລະ ທາງ Check Point ກໍ່ພົບວ່າມີແບບທີແຝງ Judy ຈາກບໍລິສັດອື່ນອີກ ແລະ ຄາດວ່າເທັກໂນໂລຊີການໂຈມຕີແບບນີ້ຖືກນຳໄປໃຊ້ໂດຍແຮກເກີຫຼາຍກຸ່ມ.

ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ໂປຣແກມ ທີ່ມີຄົນດາວໂຫຼດຫຼາຍ ແລະ ເປັນທີນິຍົມບໍ່ໄດ້ປອດໄພ 100% ນັກວິໄຈຈາກ Check Point ເວົ້າວ່າ: ແຮກເກີສາມາດເຊື່ອງມັດສແວໄວ້ໃນແອບຂອງພວກເຂົ້າຢ່າງແນບນຽນ ແລະ ບໍ່ສະແດງເຖີງໄພຄຸກຄາມ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຍັງຄົງນິຍົມແອບທີດາວໂຫຼດມາ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ໃຊ້ Android ບໍ່ສາມາດໄວ້ວາງໃຈໄດ້ວ່າ ແອບທີ່ຢູ່ໃນ Play Store ຈະເປັນແອບທີ່ປວດໄພສະເໜີໄປ ເຊີງການປ້ອງກັນທີດີທີ່ສຸດຄື ການຕິດຕັ້ງແອນຕີໄວຣັດ ທີ່ສາມາດກວດພົບຮອ່ງຮອຍຂອງ ມັດສແວໂຕໃໝ່ໆ ໄດ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະແພ່ກະຈາຍຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ຫຼື ເລືອກຕິດຕັ້ງແບບຈາກທີມຜູ້ພັດທະນາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເທົ່ານັ້ນ.

Posted in ຂ່າວ, ເທັກໂນໂລຢີ and tagged , , , .