ທ່ານເຄີຍໃຊ້ເວລາຈັກນາທີເພື່ອເດີນທາງຈາກ ຄິວລົດ ເຖີງ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດເວລາໄປການ?

 

ປັດຈຸບັນການເດີນທາງແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ເນື່ງຈາກເສັ້ນທາງແຄບ ແລະ ລົດຕິດລາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທິມງານ ຊື້-ຂາຍອອນລາຍ ຂໍນຳສະເໜີອີກເສັ້ນທາງໜື່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ລົດ ແລະ ຖະໜົນຂອງທ່ານໄດ້ໄວຂື້ນ ແລະ ປອດໄພ.

ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາຂໍນຳສະເໜີອີກໜື່ງເສັ້ນທາງຄື ເສັນທາງທີ່ຂະໜານຈາກ ຄິວລົດສາຍໃຕ້ ຫາເສັ້ນທາງ ຫຼັກ 5 ທີເປັນເສັ້ນທາງ ຄອນກຣີດ ເຊີ່ງເຊື່ອແນ່ວ່າຫຼາຍໆທ່ານ ອາດຈະຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ທ່ານເຊື່ອບໍ່ວ່າການເດີນທາງດ້ວຍລົດໃຫຍ່ ພຽງແຕ່ 3 ນາທີ ກໍ່ສາມາດເດີນທາງແຕ່ຄິວລົດສາຍໃຕ້ ຮອດ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດໄດ້? .

ຖ້າຫາກທ່ານໃດມີເວລາກໍ່ລອງໄປສຳຫຼວດເບີ່ງເດີ ເພື່ອຈະໄດ້ໃຊ້ເສັ້ນທາງຕາມຄວາມຕ້ອງການໄດ້ທັນໃຈ.

ດ້ວຍຄວາມຫວັງດີຈາກທີມງານ ຊື້-ຂາຍ ອອນໄລນ໌

Posted in ການສັນຈອນ, ຂ່າວ.