ຂໍເຊີ່ນທຸກໆທ່ານຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈກັນບໍລິຈາກເລືອດໃນວັນທີ 14 ມິຖູນາທີ່ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກ

Posted in ຂ່າວ.