ລາຍລະອຽດການຄົ້ນພົບດາວດວງໃໝ່ທີ່ໜ້າຈະອາໃສຢູ່ໄດ້

ຈາກການແຈ້ງການທີ່ຜ່ານມາ ຂອງ NASA  ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ 2017 ກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບອັນສຳຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ຄາດວ່າໜ້າຈະມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອາໃສຢູ່ໄດ້. ສະນັ້ນໃນມື້ນີ້ ນາໆສາລະຈາກ buysoldonline.com ຂໍແບ່ງປັນລາຍລະອຽດ ຈາກ Dr. Sci ກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບໃນຄັ້ງນີ້….

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນພາບທີ່ຊັດເຈນໃຫ້ຄວນເບິ່ງວີດີໂອນີ້ໃຫ້ຈົບ:

Posted in ວີດີໂອຄຣີບ and tagged , .