ຂາຍລົດ ແລນຄລຸຍເຊີ ປີ 2007 ດ່ວນ/ Land cruiser for sale year 2006

ຂາຍລົດແລນຄລຸຍເຊີ ປີ 2006  ລາຄາ $11,000 ດອນລາສະຫະລັດ, ຈັກ 3,000 ຊິຊິ (3L).

ລາຄາສມາດລົມກັນໄດ້ຖ້າທ່ານຕ້ອງການແທ້ ເພາະວ່າລົດແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ຜ່ານມາຢູ່ໃນສະຖານທຸດຍີປ່ນມາກ່ອນ.

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ ່ຈອນນີ້ 020 2372 6302 (ໂທ ແລະ ວອັດແອບ)

Land cruiser for sale year 2006, good engine with 3,000 cc. Consump diesel. the cost is 11,000 us dollar but negotiable. This case was using at Japanese embassy before. Therefore, we guaranty the quality for long.

If interested in please contact Johnee: 23726302 (Tel/What App)

 

Posted in ຂາຍລົດ.