ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່,ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ: ຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຈັດກິດຈະກຳເນືອງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນເດັກນອ້ຍສາກົນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2017. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ມີການຈັດກິດຈະກຳປູກຕົ້ນໄມ້ ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼ່ອງເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນເດັກນອ້ຍສາກົນ.


ທ່ານ ນາງ ໄມຕີ ວົງຄຳຊາວ ພອ້ມດ້ວຍອ້າຍເອື້ອຍນອ້ງ ພາຍໃນສະຖ້າບັນພະລັງງານທົດແທນ

ໃນການຈັດກິດຈະກຳຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈັດຂື້ນທີ່ ພິພິຕະພັນ ແລະ ອຸດທະຍານວິທະຍາສາດ(ດ້ານຫລັງກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ) ໃຕ້ການຊີ້ນຳ,ນຳພາຂອງ ທ່ານ ບັນດິດ ສຈ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ,ຫົວໜ້າກົມ,ຫອ້ງການ,ສະຖາບັນ ພອ້ມດ້ວຍອ້າຍເອື້ອຍນອ້ງ ພາຍໃນກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກໍ່ໄດ້ພອ້ມໃຈກັນເຂົ້າຮ່ວມງານດັ້ງກ່າວຢ່າງຝົດຟືນ ເຊີ່ງບັນຍາກາດມີຄວາມຝົດຟືນ,ມວນຊື່ນ,ເບີກບານໃຈ ພອ້ມກັນກະກອບສ່ວນເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສະເຫຼີ້ມສະຫຼອ່ງ 2 ວັນທີສຳຄັນຂອງຊາດພອ້ມກັບພໍ່ແມ່ພີ້ນອ້ງ ພາຍໃນຊາດ ຢ່າງຊຸດໃຈ.

By: Buysoldoneline.com

1 june 2017,07:30

Posted in ກິລາ ແລະ ບັນເທິງ, ຂ່າວ, ພັກ-ລັດ and tagged , , , .