ແຈ້ງການ ເລື້ອງ ການກວດກາຄືນບັນຫາການອອກໃບຕາດີນ ຫລື ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດີນ ຊໍ້າຊ້ອນກັນ

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເລື້ອງ: ການກວດກາຄືນບັນຫາການອອກໃບຕາດິນ ຫລື ການມີເອກະສານ ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດີນ ຊໍ້າຊ້ອນກັນ ຕໍ່ກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ຮັບຊາບ.

ເຊິ່ງໃນແຈ້ງການ ເລກທີ 2121/ກຊສ, ລົງວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2017 ແມ່ນເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຊາບ ຖ້າປະຊາຊົນ ຫຼື ບຸກຄົນໃດຫາກມີປັນຫາກ່ຽວກັບໃບຕາດິນຊ້ອນກັນແມ່ນໃຫ້ປະກອບເອກະສານ ຍື່ນແຈ້ງທີ່ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງທີ່ຕອນດິນຂື້ນກັບ ແລະ ເປັນການມອບໃຫ້ພາກສ່ວນຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງເກັບກຳຄຳສະເໜີຂໍປະຊາຊົນ ແລະ ຄົ້ນຄົ້ວແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ແລະ ເພື່ອເນັ້ນໃຫ້ຫ້ອງການ, ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈົ່ງເປັນເຈົ້າການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການຄົ້ນຄົ້ວ ຫາສາເຫດ ແລະ ແກ້ໄຂ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

 

Posted in ຂ່າວ and tagged , .