ວິທິກວດກາຄຸນນະພາບລົດມືສອງຈາກຈຸດສຳຄັນໆ-ກ່ອນຕັດສິນໃຈຊື້

ກ່ອນໜ້ານີ້ແອດມິນໄດ້ນຳສະເໜີ ຫຼາກຫຼາຍວິທີໃນການ ກວດເຊັກ ແລະ ວິທີເບິ່ງລົດມືສອງ ເຊິ່ງໃນມື້ນີ້ກໍ່ຈະນຳເອົາອີກໜຶ່ງສາລະ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຄືວິທີກວດເບິ່ງຈຸດສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດບົງບອກໄດ້ ວ່າລົດທີ່ເຮົາຈະຕັດສິນໃຈຊື້ນັ້ນ ຖືກຍ້ອມແມວ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອຊ່ວຍຕໍ່ການຕັດສິນໃຈ >>ເບິ່ງລາຍລະອຽດ ……..

ກ່ອນອື່ນຕ້ອງ ຂໍບອກເລີຍວ່າປັນຫາທີ່ເຮົາພົບກ່ອນຈະຊື້ລົດມືສອງຖືວ່າເປັນປັນຫາ ເພາະເຮົາບໍ່ຮູ້ວິທີເບິ່ງລົດ ເນື່ອງຈາກກັງວົນວ່າລົດນັ້ນຖືກຍ້ອມແມວມາ ຫຼື ວ່າໄດ້ຄຸນນະພາບຫຼືບໍ່ ສະນັ້ນຫວັງວ່າ ສາລະທີ່ຈະນຳສະເໜີຕໍ່ໄປນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ໃນການຕັດສິນໃຈໄດ້.
ການຈະເບິ່ງລົດແບບມືອາຊີບໃຊ້ກັນຈະມີຈຸດສຳຄັນທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມຄື: ໂຕຖັງລົດ, ຕະເຂັບ, ເກຍ ແລະ ຊ້ວງລ່າງ, ເອກະສານ ແອດມິນຈະຂໍອະທິບາຍຕາມລຳດັບ
  1. ວິທີເບິ່ງໂຕຖັງ

ຮູບຊົງ:​ ໃຫ້ສັງເກດຈາກສາຍຕາ ວ່າຮູບຊົງມີຄວາມສົມສ່ວນຫຼືບໍ່? ນອກຈາກນັ້ັ້ນຊ້ອງໄຟລະວ່າງປະຕູປະຕູກໍ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງຫາກຊ່ອງໄຟລະວ່າງປະຕູບໍ່ເທົ່າກັນ ສາມາດຄາດໄດ້ວ່າ ຖືກຖອດມາສ້ອມແປງແນ່ນອນ ເພາະຄົງບໍ່ມີໃຜຊິເອົາມາຫລິ້ນແນ່ນອນ.

ສີ: ໃຫ້ເຮົາເອົາມືເຄາະຄ່ອຍໆ ເພື່ອຟັງສຽງ ຫາກລົດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກເຮັດສີ ສຽງຈະໂປ່ງໆ ແຕ່ຫາກລົດທີ່ມີການໂປ້ ແລະເຮັດສີມາໃໝ່ ສຽງຈະມີລັກສະນະທຶບໆ, ແລະ ສັງເກດຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີຂອງສີ ວ່າສີສະເໝີກັນຫຼືບໍ່ ຫຼື ມີບາງຈຸດໃໝ່ເກີນໄປ ຫຼື ອາດຈະເປັນເນື້ອຜິວຂອງສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນສະແດງວ່າ ສີນັ້ນຖືກເຮັດມາແນ່ນອນ.

  1. ການກວດສອບຕະເຂັບ

ໃຫ້ເຮົາສັງເກດເບິ່ງຮອຍໂນນທັງສອງຟັ່ງຢູ່ບ່ອນ ກ້ອງຟາກະໂປງລົດ ທັງເບື້ອງໜ້າ ແລະ ຫຼັງຖ້າເປັນລົດເກັງ ຖ້າເປັນກະບະກໍ່ຈະມີແຕ່ເບື້ອງໜ້າ, ເຊິ່ງຈຸດມັນຈະຕ້ອງມີຈຳນວນສຳກັນ ແລະ ເທົ່າໆກັນ ເຊິ່ງຫາກສັງເກດເຫັນຈຸດໃດໜຶ່ງບໍ່ເຫັນ ນັ້ນອາດສະແດງວ່າສ່ວນທີ່ບໍ່ເຫັນ ອາດຈະຖືກຕຳ ແລະ ຜ່ານການເຄາະເຮັດສີມາແລ້ວ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສັງເກດຕາມຈຸດປະຕູ ແລະ ຂອບປະຕູລົດ ທຸກບານ ໂດຍການດອງຂອບຢາງອອກ ແລ້ວສັງເກດເບິ່ງຮອຍ ກົມໆເປັນຈຸດ ເຊິ່ງລົດ ທີ່ບໍ່ຖືກເຮັດສີ ມາຈະມີຮອຍກົມໆຕະຫຼອດແນວຂອງປະຕູ.

 

  1. ເກຍ ແລະ ຊ້ວງລ້າງ

ການສັງເກດເຄື່ອງຈັກໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງວ່າເຄື່ອງຈັກເກີດອາການສັ່ນຫຼືບໍ່? ເຊິ່ງສິ່ງນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນສັງເກດຢູ່ແລ້ວ ທີ່ສຳຄັນໃຫ້ສະຕາດລົດໄວ້ໃຫ້ຈັກຮ້ອນແລະໃຫ້ດຶງກ້ານວັດນ້ຳມັນເຄື່ອງອອກມາເບິ່ງ ໃຫ້ສັງເກດວ່າ ມີອາຍຫຼືຄວນອອກມາຫຼືບໍ່ ແລະ ສັງເກດຕື່ມປາຍທໍ່ອາຍເສຍ ວ່າມີຄວນອອກມາ ຫຼື ບໍ່?

ການສັງເກດເກຍ ຖ້າເປັນເກຍອໍໂຕ້ ໃຫ້ທົດສອບຕອນທີ່ເຄື່ອງຈັກລົດເຢັນຢູ່ ລອງສະຕາດ ແລ້ວໃສ່ເກຍ D ຫາກລົດບໍ່ຍອມເດີນໜ້າສະແດງວ່າເກຍເລີ້ມ ຕາຍແລ້ວ ຫຼື ອາດລອງຂັບເບິ່ງຖ້າເກຍຫາກປ່ຽນຜິດປົກກະຕິ ແລະ ມີສຽງຫອນຈາກເກຍນັ້ນບອກໃດ້ເລີຍວ່າ ເກຍໄກ້ລາໂລກແລ້ວ.  ສຳລັບເກຍທຳມະດາ ຫຼື ເກຍກະປຸກ ກໍ່ສັງເກດວ່າເກຍເຂົ້າໄດ້ງ່າຍປົກກະຕິບໍ່ ຂັບແລ້ວມີສຽງຫອນຫຼືບໍ່ ລອງຂັບ ແລະ ປ່ຽນເກຍເບິ່ງທຸກໆເກຍ.

ການສັງເກດຊ້ວງລ້າງ ໃຫ້ເຮົາລອງຂັບ ແລ້ວລ້ຽວລົດກັບໃຫ້ສັງເກດສຽງຈາກຊ້ວງລ່າງ ບໍລິເວນລໍ້ໜ້າ ຫາກມີສຽງແກ໊ກໆ ສັນນິຖານໄດ້ວ່າລົດມີປັນຫາຈາກຫົວເພົາ ແລະ ລອງຂັບໄປທາງ ບໍ່ລຽບ ຫາກມີສຽງດັງກຸກກັກໆ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາເຂົ້າຮ້ານກວດເບິ່ງ ເພາະອາດເປັນພຽງສຽງຈາກລູກໝາກຫຼວມ ຫຼື ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນອາດຈະໄດ້ປ່ຽນໂຄງ ໃໝ່ເລີຍ ສະນັ້ນໃຫ້ໃສ່ໃຈຈຸດນີ້ດີໆ

  1. ເອກະສານ

ການສັງເກດເອກະສານກໍ່ເປັນເລື້ອງພື້ນຖານ ຄືການເບິ່ງເລກຈັກເລກຖັງ ທຽບກັບເອກະສານວ່າຕົງກັນບໍ່ ? ເພາະຖ້າຫາກຖືເບົາໃນຈຸດນີ້ເຮົາອາດ ຮັບຊື້ຂອງໂຈນຢູ່ກໍ່ໄດ້ ເພາະທຸກມື້ນີ້ ມັນມີຫຼາຍຮູບແບບ.

 

ເອົາລະຈາກຈຸດສຳຄັນຕ່າງທີ່ຄວນເບິ່ງ ກ່າວມານັ້ນ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ແອດມິນຢາກຂໍແນະນຳ ຫາກເຮົາບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນການເບິ່ງກໍ່ຄວນ ຫານາຍຊ່າງທີ່ເຮົາໄວ້ໃຈໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຊຳນານ ໄປເບິ່ງນຳຈະເປັນການດີ ທີ່ສຸດ ເພາະຈະໄດ້ສອບຖາມຈຸດທີ່ເຮົາສົງໃສ ແລະ ປືກສາໄປນຳ. ຫຼື ອາດຕ້ອງໄດ້ລົງທືນຈ້າງຊ່າງ ຈາກຮ້ານສ້ອມແປງໄປນຳ ຖ້າຫາກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກຊ່າງເລີຍ ເສຍໜ້ອຍ ດີກວ່າ ເສຍຫຼາຍເດີຈາ.

Posted in ກ່ຽວກັບລົດ and tagged .