ລາຍງານສະພາບອາກາດ ວັນທີ 24-26 ພຶດສະພາ 2017

ສະພາບອາກາດ ປະຈຳວັນທີ 24-26/5/2017 ຈະມີປະກົດການ ຟ້າເຫຼື້ອມ, ຟ້າຮ້ອງ ແລະ ຟົນຕົກນັກບາງພື້ນທີ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດປາກເຊ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະມີຝົນຕົກໜັກໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 25/5/2017 ເບິ່ງລາຍລະອຽດ ພ້ອມຮູບພາບປະກອບ…..

 

ເຂດປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ:

ຈະມີຟ້າເຫຼື້ອມ ຟ້າຮ້ອງ ໂດຍສະເພາະໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 24-25/5/2017. ຈະມີຝົນຕົກໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 24/5/2017 ແລະ ຈະຕົກໜັກໃນຕອນກາງຄືນຂອງວັນທີ 25/5/2017 ໃນປະລິມານ 25 mm ສຳລັບໃນວັນທີ 26/5/2016 ຈະມີເມກປົກຄຸມ ເປັນໄລຍະຕັ້ງແຕ່ຕອນເຊົ້າ ຈົນຮອດຕອນແລງ.

ແຂວງສາລະວັນ:

ຈະມີຟ້າເຫຼື້ອມ ຟ້າຮ້ອງ ໂດຍສະເພາະໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 24/5/2017. ຈະມີຝົນຕົກໜັກໃນຕອນກາງຄືນຂອງວັນທີ 25/5/2017 ສຳລັບໃນວັນທີ 26/5/2016 ຈະມີປະກົດການ ຟ້າເຫຼື້ອມ ຟ້າຮ້ອງ ແລະ ຈະມີຟົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍໃນຕອນກາງຄືນ.

 

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:

ຈະມີຟ້າເຫຼື້ອມ ຟ້າຮ້ອງ ແລະ ມີຝົນຕົກໜັກໃນປະລິມານ 25 mm ຂອງຕອນກາງຄືນວັນທີ 24-25/5/2017 ສຳລັບໃນວັນທີ 26/5/2016 ທ້ອງຟ້າຈະມີເມກປົກຄຸມ ແລະ ອາດມີຟົນຕົກລະດັບຄ່ອຍ ໃນບາງພື້ນທີ່.

 

 

ອ້າງອິງຈາກ: weather forecast.com

Posted in ສະພາບອາກາດ and tagged .